Účetnictví S V J

Souvislý příklad pro mini SVJ - 2016    

Úvod:

Souvislý příklad z roku 2012, který někteří z vás znají i z E-shopku pod názvem Klaiex 15,  musel být pro neaktuálnost zrušen. 

V aktualizovaném  příkladu byly provedeny některé změny např.:

  • Příklad je nyní situován do roku 2016. (Pro účtování může být využit i v dalších letech)
  • SVJ předepisuje na správu opět pouze krátkodobé zálohy (KrZ),  ale v souladu s § 1180 NOZ jsou nyní rozděleny

-          na KrZ 1 – Zálohy podle podílů na SČ (účet 324-301)

-          a KrZ 2 – Zálohy na vlastní správu (účet 324-302).

  • Stejné analytické koncovky 301 a 302 mají i účty nákladů na správu.
  • Podkladem pro stanovení měsíčních záloh na správu jsou  rozpočty nákladů. Místo jednoho rozpočtu najdeme v aktualizovaném příkladu logicky dva rozpočty.
  • U nákladů a výnosů byly kvůli lepší orientaci provedeny drobné změny, např. zrušení ČR pojištění domu, zaokrouhlení přijatých úroků na celé Kč aj.  
  • Předsedovi byla zvýšena odměna na 2 500 Kč za měsíc, aby muselo být účtováno i SZ, které se nyní vztahuje i na odměny jednočlenných orgánů SVJ.  Jde o významnou změnu, díky níž se náklady na správu podstatně zvýšily.

SVJ vzniklo v  rámci privatizace obecních bytů dne 10. srpna 2016.

Podle § 4 ZoÚ je SVJ povinno vést účetnictví od tohoto data. 

SVJ Má 5 členů – vlastníků bytů. Předsedou SVJ je pan Lebeda.

Do konce roku 2016 je s městem uzavřena smlouva o zajišťování některých činností správy domu za 2 000 Kč měsíčně. V ceně je zahrnuto i vedení účetnictví SVJ.

V srpnu 2016 nemá ještě SVJ žádný běžný účet. Za srpen 2016  budou vlastníci posílat zálohy na správu a na služby na účet města.

V SVJ  budou zálohy přijaté v srpnu zaúčtovány jako pohledávka za městem (378-100).

A naopak: Než bude mít SVJ vlastní běžný účet, bude některé jeho  náklady/výdaje hradit  město a později je přefakturuje SVJ. V účetnictví SVJ se přefakturované částky objeví jako závazek k městu (379-100).

Jakmile bude mít SVJ vlastní běžný účet, vzájemné vztahy mezi SVJ a městem  se bezodkladně vypořádají.

Souvislý příklad zpracovaný v Excelu a v programu SimpleUcto

Stejně jako původní souvislý příklad, který byl uveřejněn na tomto místě, je i nový souvislý příklad zpracováván v Excelu.

Příklad má opět 4 soubory:

  1. Podklady
  2. Účtování 2016
  3. Účtování leden 2017
  4. Povídání

V e-shopku je příklad uveden ve verzi  Klaiex 26 A.  (A znamená, že jsou příspěvky předepisovány formou záloh.)

 

 

N. Klainová

8. 2. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode