Účetnictví S V J

Předvaha 2016, rozbor finanční situace SVJ    

V souvislých příkladech Klaiex bývá předvaha na dvou listech. 

Načítaná předvaha obsahuje

·         Počáteční zůstatky k 1. 1. 2016

·         Obrat stran MD a Dal za celý rok

·         Konečné zůstatky k 31. 12. 2016

Předvahy za jednotlivé měsíce obsahují

·         Počáteční zůstatky k 1. 1. 2016

·         Obraty MD a Dal za každý jednotlivý měsíc

·         Konečné zůstatky k 31.12. 2016

Na tomto webu může být z technických důvodů uvedena pouze načítaná předvaha a bez počátečních stavů, které jsou naštěstí nulové. Z důvodu úspory místa jsou vynechány i mezisoučty za analytické účty a za účtové skupiny. Předvahy zpracované v Excelu jako prográmek Klaiex 26 budou na závěr tohoto příkladu uvedeny v E-shopku.

Předvaha k 31. 12. 2016

Č.účtu

Název účtu

Obrat MD

Obrat Dal

KZ MD

KZ Dal

211-100

Pokladna

3 500,00

1 515,00

1 985,00

 

221-100

Běžný účet

98 007,00

73 745,00

24 262,00

 

261-100

Peníze na cestě

1 500,00

1 500,00

0,00

 

311-101

Předpisy a inkaso plateb

103 200,00

96 960,00

6 240,00

 

314-222

Poskytnuté zálohy – voda

18 000,00

18 000,00

0,00

 

315-222

SN voda

24 500,00

24 500,00

0,00

 

315-224

SN společná elektřina

1 820,00

1 820,00

0,00

 

315-225

SN úklid

5 000,00

5 000,00

0,00

 

315-916

Vyúčt. služeb 2016 – doplatky

39 200,00

39 200,00

0,00

 

321-100

Dodavatelé

27 071,00

29 021,00

 

1 950,00

324-222

Zálohy STV (voda)

28 000,00

28 000,00

 

0,00

324-224

Zálohy společná elektřina

1 400,00

1 400,00

 

0,00

324-225

Zálohy úklid

9 800,00

9 800,00

 

0,00

324-301

KrZ na správu – SP

19 416,00

33 000,00

 

13 584,00

324-302

KrZ na vlastní správu

30 294,00

31 000,00

 

706,00

325-916

Vyúčt.služeb 2016 - přeplatky

0,00

7 880,00

0,00

7 880,00

336-300

ZP

1 690,00

1 690,00

 

0,00

337-300

SZ

3 940,00

3 940,00

 

0,00

342-300

Zálohy na DP

2 550,00 

2 550,00

 

0,00

378-100

Pohled.za externím správcem

20 640,00

20 640,00

0,00

 

379-100

Závazky k externímu správci

4 500,00

4 500,00

 

0,00

379-300

Závazky z odměn předsedy

12 500,00

12 500,00

 

0,00

389-222

DÚP - voda

18 000,00

24 500,00

 

6 500,00

389-224

DÚP – společná elektřina

0,00

1 820,00

 

1 820,00

501-301

Spotřeba materiálu – SP

395,00

 

395,00

 

501-302

Spotřeba mat.– vlastní správa

938,00

 

938,00

 

511-301

Opravy a udržování – SP

11 541,00

 

11 541,00

 

517-301

Revize – SP

2 480,00

 

2 480,00

 

518-302

Pošt., kopír., aj.  nákl. vlastní správy

11 682,00

 

11 682,00

 

523-302

Odměny orgánů SVJ

12 500,00

 

12 500,00

 

524-302

ZP

1 125,00

 

1 125,00

 

525-302

SZ

3 125,00

 

3 125,00

 

549-301

Jiné ost. nákl. SP – (poj...)

5 000,00

 

5 000,00

 

549-302

Bank. poplatky

924,00

 

924,00

 

5xx

Náklady celk.

49 710,00

 

49 710,00

 

644-100

Úroky z BÚ

 

47,00

 

47,00

649-900

Zúčtování SN na správu

 

49 710,00

 

49 710,00

6xx

Výnosy celk.

 

49 757,00

 

49 757,00

 

Obraty, zůst.

524 238,00

524 238,00

82 197,00 

82 197,00

Porovnejte obraty v této  předvaze s obraty v deníku Ucto.

Několik poznámek k předvaze:

Účtová třída 9 v předvaze chybí, protože má nulové zůstatky. 

Předvaze se někdy říká „tabulková předvaha“. Některé účetní programy tisknou předvahu s názvem „Hlavní kniha“.

Předvaha plní nejen kontrolní funkci, ale hlavně má velkou vypovídací schopnost, daleko větší, než rozvaha a výkaz zisku a ztráty, protože tyto účetní výkazy obsahují souhrnné informace. Při schvalování účetní závěrky pracujte s předvahou. Budete-li umět vysvětlit, co znamenají obraty stran MD a Dal jednotlivých účtů a co vyjadřují jejich zůstatky, budete umět vysvětlit i rozvahu a výkaz zisku a ztráty.  

Konečné zůstatky v pokladně a na běžném účtu mají vypovídací schopnost pro každého. Řeknou nám sice, kolik bylo v pokladně a na účtu u banky k 31. 12. minulého roku, ale tyto částky nemají samy o sobě žádnou vypovídací schopnost.  

Mít na účtu 24 tis. Kč, jako mini SVJ z příkladu, může být málo i hodně.

Rozbor finanční situace SVJ

Zkusme se podívat, jak solventní by SVJ bylo, kdyby muselo uhradit hned na začátku roku 2017 své krátkodobé dluhy k dodavatelům za nátěr zábradlí a za doplatky záloh na služby a navíc vyplatit vlastníkům přeplatky záloh na služby.

 

Aktiva

Pasiva

Rozdíl

Pokladna

1 985

Dluhy dodavatelům

(účet 321)

1 950

 

Běžný účet

24 262

Dluhy z přeplatků

7 880

 

 

 

Dluhy dodavatelům služeb

(účty 389 – DÚP)

8 320

 

Celkem

26 247

Celkem

18 150

 8 097

 

Na první pohled je vidět, že SVJ z příkladu je solventní. Kdyby bylo v nouzi, mohlo by  přistoupit k vymáhání pohledávky za vlastníkem Dlouhým, který k 31. 12. neuhradil předepsané zálohy ve výši 6 240 Kč. 

Stejně rychle je možné provést s předvahou a kalkulačkou v ruce i rozbor finanční situace k rozvahovému dni u velkých SVJ. A protože se finanční situace SVJ mění den ze dne, měli by vlastníci jednotek při schvalování účetní závěrky požadovat nejen informace k rozvahovému dni, ale i aktuální informace ke dni, ve které schvalují účetní závěrku za minulý rok. Pro účetní, kteří účtují průběžně a ne až koncem prosince, není problém vyjet na přání výboru předvahu ke kterémukoliv dni, který už mají zaúčtovaný. 

21. 3. 2016

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode