Účetnictví S V J

Poradna pro mini SVJ 

 

V těch nejmenších SVJ občas chybí finanční prostředky na to, aby mohla být správa domu včetně vedení účetnictví svěřena cizí osobě. Někdy se mezi členy mini SVJ najdou kurážní vlastníci jednotek, kteří jsou rozhodnuti nastudovat potřebné předpisy a zvládnout správu domu včetně vedení účetnictví vlastními silami.  Z knížek prý však nejsou schopni účetnictví pochopit. Všechno jim prý připadá hodně složité. Účetní programy jim navíc připadají drahé.

Některé stesky členů malých SVJ  jsem vyslechla osobně nebo mi o nich napsali známí, o některých stescích jsem se dočetla na portálu SVJ. Rozhodla jsem se trochu jim pomoci.  

Trocha historie:

Pro účtování jsem pro ně v Excelu vytvořila prográmek Klaiex 4 se zaúčtovaným souvislým příkladem z roku 2007.

Označení „prográmek“ používám proto, protože nejde o účetní program, ale o tabulky naprogramované tak, aby se zaúčtované účetní případy promítaly průběžně do rozvahy, případně i do výkazu zisku a ztráty, jde-li o náklady nebo výnosy.

Účetní program SimpleUcto, jehož autorem je pan Bilak, byl k dispozici o několik měsíců později.   Jeho program  jsem připomínkovala od samého začátku a zájemcům doporučovala, protože byl v souladu s účetními předpisy a k uživatelům byl velmi přátelský.

Začátky účetnictví jsem v Poradně vysvětlovala jak na svém prográmku Klaiex 4, tak  i na programu SimpleUcto.

Rok 2017:

Naprogramované tabulky Klaiex 4 až 22 ani program SimpleUcto už není možné využívat, a to hlavně kvůli podstatným změnám v uspořádání položek účetních výkazů od roku 2016.  

Aktualizované příspěvky už budou obsahovat  data novějšího  souvislého příkladu Klaiex 26. Přepracovány musely být nejen prográmky, ale i výklady k nim.

Nyní je malá škola základů účetnictví  jen v Poradně.

Využít ji  mohou jak začínající účetní, tak členové výborů, kteří se sice nechtějí stát účetními, ale mají zájem o pochopení systému účetnictví, aby lépe rozuměli údajům, které předávají vlastníkům ke schválení.  

Protože jde o pomoc v začátcích, jsou výklady vedeny tzv. "polopatisticky". Některé pojmy a definice jsou  záměrně zjednodušeny, aby byly snáze pochopitelné.

Opravdoví zájemci o zvládnutí účetnictví SVJ si jistě později doplní své znalosti  studiem odborné literatury i potřebných právních předpisů.

Přehled všech příspěvků, včetně data jejich publikování,  si můžete prohlédnout v rubrice Přehled příspěvků.

 

N. Klainová

1/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode