Účetnictví S V J

5. Další účetní případy na rozvahových účtech    

Pokud jste splnili poslední úkol z minulé lekce, máte v deníku Ucto z příkladu Klaiex 26 označeny účetní případy, které už umíte účtovat.  Já jsem si je rovněž označila. 

Všechny účetní případy jsem z deníku zkopírovala pro dále uvedený přehled. Zrušila jsem v něm účetní případy, které se opakují.

Z technických důvodů jsem zrušila i sloupce pro datum a u částek odebrala nulová desetinná místa.

Účetní případy jsem rozdělila do tematických skupin.

·         Účetní případy, které už umíte zaúčtovat, jsou zvýrazněny zeleně,

·         účetní případy, které se naučíte účtovat v této kapitole, zůstaly černé,

·         účetní případy obsahující zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky k městu) jsou fialové,

·         účetní případy účtované na výsledkových účtech jsou zvýrazněny hnědě.

·         Účtování mezd a vyúčtování služeb je označeno modře.

Účetní případy zvýrazněné modře jsou určeny pokročilejším účetním. A protože i jim dělá  občas problémy je pochopit, jsou  v souboru Účtování 2016 zaúčtovány pro názornost  i na účtech „T“. 

Přehled vybraných účetních případů z deníku Ucto

Doklad

Předpisy  a úhrady záloh

na služby a na správu

MD

Dal

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - voda

311-101

324-222

5 600

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-224

280

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-225

1 960

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200

VBÚ 9

Úhrady záloh od vlastníků – září

221-100

311-101

20 640

 

Přijaté faktury a jejich úhrady

 

 

 

PFA 7

Úklid srpen (faktura)

315-225

321-100

1 000

VBÚ 1

Úhrada fa za opravu zvonků

321-100

221-100

400

VBÚ 1

Úhrada fa za opravu dveří

321-100

221-100

1 391

VBÚ 1

Úhrada fa za revizi plynu

321-100

221-100

500

VBÚ 1

Úhrada fa za úklid srpen a září

321-100

221-100

2 000

VBÚ 1

Úhrada-správní poplatky srpen a září

321-100

221-100

4 000

VBÚ 2

Úhrada fa za požární kontrolu

321-100

221-100

1 980

 

Nové účetní případy

 

 

 

 

Zálohy poskytnuté dodavateli služeb

 

 

 

VBÚ 1

Poskytnuté zálohy voda

314-222

221-100

4 500

 

Peníze na cestě

 

 

 

PPD 2

Vklad do pokladny - doplnění pokl.z BÚ

211-100

261-100

1 500

VBÚ 2

Výběr z účtu na doplnění pokladny

261-100

221-100

1 500

 

 

 

 

 

 

Zúčtovací vztahy mezi SVJ a městem

 

 

 

PPD 1

Vklad města do pokladny SVJ

211-100

379-100

2 000

VÚD 1

Úhrady záloh vlastníků na účet města

378-100

311-101

20 640

PFA 6

Fa od města-kopírování, poštovné

518-302

379-100

1 500

VBÚ 1

Vklad hotovosti při založení BÚ

221-100

379-100

1 000

VBÚ 1

Převod záloh vlastníků od města na účet SVJ

221-100

378-100

20 640

VBÚ 1

Vráceno městu za dotaci pokl. a BÚ při založení

379-100

221-100

3 000

VBÚ 1

Úhrada fa městu za  kopírování, poštovné...

379-100

221-100

1 500

 

 

 

 

 

 

Výsledkové účtování

 

 

 

VPD 1

Razítko, sešity, pokl.  kniha, doklady

501-302

211-100

938

VPD 2

Kopírování stanov SVJ

518-302

211-100

120

VPD 3

Žárovky pro osvětlení spol. prostor

501-301

211-100

320

PFA 1

Oprava zavírání dveří Brano

511-301

321-100

1 391

PFA 2

Oprava zvonků

511-301

321-100

400

PFA 3

Revize plynu

517-301

321-100

500

PFA 4

Správní poplatky - srpen

518-302

321-100

2 000

PFA 6

Fa od města - kopírování, poštovné

518-302

379-100

1 500

VBÚ 1

Poplatky bance

549-302

221-100

228

VBÚ 2

Přijaté úroky

221-100

644-100

12

PFA 10

Požární kontrola

517-301

321-100

1 980

PFA  14

Malování chodeb

511-301

321-100

7 800

VPD 4

Rohožka, hřebíky aj. drobný materiál

501-301

211-100

75

VPD 5

Poštovné

518-302

211-100

62

PFA 16

Nátěr zábradlí

511-301

321-100

1 950

VBÚ 4

Pojištění domu  srpen až prosinec 2016

549-301

221-100

5 000

 

Čerpání záloh na správu

 

 

 

VÚD12

Zúčtování N - čerpání KrZ 1 - podle podílů

324-301

649-900

19 416

VÚD 13

Zúčtování N - čerpání KrZ 2 - vlastní správa

324-302

649-900

30 294

 

 

 

 

 

 

Odměna předsedy

 

 

 

VÚD 4

Hrubá odměna

523-302

379-300

2 500

VÚD 4

Srážka ZP

379-300

336-300

113

VÚD 4

Srážka SZ

379-300

337-300

163

VÚD 4

Záloha na DP

379-300

342-300

510

VÚD 4

ZP do nákladů SVJ

524-302

336-300

225

VÚD 4

SZ do nákladů SVJ

525-302

337-300

625

VBÚ 3

Výplata odměny předsedovi

379-300

221-100

1 714

VBÚ 3

Úhrada ZP

336-300

221-100

338

VBÚ 3

Úhrada SZ

337-300

221-100

788

VBÚ 3

Úhrada zálohy na DP

342-300

221-100

510

 

 

 

 

 

 

Služby

 

 

 

VÚD 7

SN voda 2016 - DÚP

315-222

389-222

24 500

VÚD 8

Zúčtování poskytnutých záloh - voda

389-222

314-222

18 000

VÚD 9

SN elektřina 2016- DÚP

315-224

389-224

1 820

VÚD 10

Vyúčtování SN - voda

315-916

315-222

24 500

VÚD 10

Vyúčtován SN - elektřina

315-916

315-224

1 820

VÚD 10

Vyúčtování SN - úklid

315-916

315-225

5 000

VÚD 10

Vyúčtování záloh - voda

324-222

315-916

28 000

VÚD 10

Vyúčtování záloh - elektřina

324-224

315-916

1 400

VÚD 10

Vyúčtování záloh - úklid

324-225

315-916

9 800

VÚD 11

Přeúčtování přeplatku na 325-916

315-916

325-916

7 880

 

Opakování

Předpisy záloh na služby a na správu

Doklad

Text

MD

Dal

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - voda

311-101

324-222

5 600

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-224

280

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-225

1 960

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200

VBÚ 1

Úhrady záloh od vlastníků – září

221-100

311-101

20 640

KrZ 1 = krátkodobé zálohy na správu podle podílů

KrZ 2 = Krátkodobé zálohy na vlastník správu

PR-ZÁL -= zkratka pro vnitřní účetní doklad Předpisy záloh 

Předpisy a úhrady záloh předepsaných vlastníkům jednotek patří mezi účetní případy, které se opakují každý měsíc. Podkladem je sestava, v níž jsou všechny zálohy podle druhů předepsány pro jednotlivé vlastníky jednotek. Najdete ji v souboru Podklady.

V deníku Ucto jsou zaúčtovány každý měsíc součty předepsaných částek za všechny vlastníky.  

Viděla jsem deníky SVJ, které mají desítky stran a jsou velmi nepřehledné, protože účetní v nich účtují předpisy a úhrady záloh pro každého vlastníka zvlášť. Tento postup nedoporučuji. Sama jsem si jej vyzkoušela v prvním souvislém příkladu pro Poradnu, kde jsem na přání jedné paní účetní takto účtovala. Už bych to nedělala. Je to náročné na čas, nepřehledné a nudné.  

Postupy účtování předpisů a úhrad záloh jsme si vysvětlovali ve třetí kapitole věnované změnám rozvahových stavů. Jen tedy připomenu:

Předpisy záloh

se účtují  jako zvýšení pohledávky SVJ za vlastníky (zde účet 311-101) a současně jako závazek SVJ, které musí  zálohy vlastníkům vyúčtovat (zde jsou jen účty krátkodobých záloh 324-xxx. Po zaúčtování se zvýší aktiva i pasiva ( A+ P +). 

Analytické trojčíslí u účtů záloh 324-xxx vyjadřuje druh záloh.

Sledování záloh podle druhů je nezbytné, protože se vyúčtovávají podle druhů. Ve vyúčtování dostávají vlastníci přehled o přeplatcích a nedoplatcích zvlášť za teplo, vodu atd.

Účet 311 Předpisy a úhrady záloh může být rovněž členěn analyticky, ale nemusí, a pokud vím, většinou nebývá.

Úhrady záloh

zvyšují zůstatek běžného účtu a snižují pohledávku SVJ za vlastníky jednotek (A+, A-).

V příkladu Klaiex 26 je to ale nejdříve jinak. První úhrady od vlastníků jednotek mohly být zaúčtovány na běžný účet SVJ až v září. 

SVJ vzniklo privatizací městských bytů v srpnu 2016. Vlastní běžný účet mělo až od září. Zálohy za srpen byly tedy placeny na účet města a SVJ tím vznikla pohledávka za městem.  Stejně tak byly z účtu města prováděny některé nezbytné úhrady faktur. Ale na zúčtovací vztahy mezi SVJ a městem je ještě čas, proto byly odsunuty.

Poznámka:

Před několika dny jsem dostala od jednoho pana účetního dotaz, jestli by nebylo možné zkrátit si účtování tím, že by zaúčtoval předpisy záloh třeba jen jednou nebo dvakrát za rok. Pokud ano, ptal se, jestli by bylo lepší zaúčtovat to spíše na začátku roku nebo na konci roku. Prý mají zálohy pořád stejné a připadá mu zbytečné opakovat to samé každý měsíc.

Musela jsem mu odpovědět, že takové zkracování by bylo porušením zákona o účetnictví, který předepisuje v § 13 Účetní knihy, že hlavní kniha musí obsahovat obraty a zůstatky účtů alespoň za kalendářní měsíc.

Je to logické. V měsících, ve kterých by nebylo účtováno o pohledávkách a závazcích SVJ plynoucích z předpisů záloh, by byly informace poskytované účetnictvím zkreslené. Úhrady by byly připisovány každý měsíc, ale pohledávky k nim by v účetnictví chyběly nebo přebývaly, podle toho, jestli by se účtovalo za šest měsíců předem nebo po jejich uplynutí.

 

Přijaté faktury a jejich úhrady - část

Doklad

Text

MD

Dal

PFA 7

Úklid srpen  

315-225

321-100

1 000

PFA 8

Úklid září

315-225

321-100

1 000

VBÚ 1

Úhrada faktur za úklid srpen, září

321-100

221-100

2 000

Účtování přijatých faktur a jejich úhrad jsme probírali při vysvětlování zůstatků a obratů na účtech. Připomeňte si účet 321-100 Dodavatelé. Všechny přijaté faktury jsou tam účtovány na straně Dal a jejich úhrady na straně MD. Zdůvodnit si to jistě umíte. Dělali jste to i ve třetí kapitole.

Přijatá faktura (PFA) za úklid se účtuje podobně jako přijatá faktura za společnou elektřinu na účtu pohledávek SVJ za vlastníky, tj. na účtu 315. Pouze analytická koncovka účtu je jiná. Skutečné náklady (SN) na úklid jsou na účtu 315-225, SN na společnou elektřinu byly v příkladu ve 4. kapitole na účtu  315-224.

Každá přijatá faktura za služby spojené s užíváním jednotek (teplo, voda, společná elektřina a další podle zákona 67/2013 Sb.) zvýší pohledávky SVJ  za vlastníky a současně zvýší závazek SVJ uhradit dodavateli fakturovanou částku. Jde o typickou změnu   A+  P+.

V deníku je plno dalších přijatých faktur od nejrůznějších dodavatelů. Ty se však netýkají služeb, ale většinou oprav společných částí apod. nákladů  správy domů. Proto se nebudou účtovat na účtech pohledávek za vlastníky, ale na nákladových účtech v účtové třídě 5 – Náklady. Můžete si je prohlédnout výše v barevném přehledu účetních případů. Zatím ale zůstaneme u rozvahových účtů.

Úhrady přijatých faktur

Výše v barevném přehledu je i  6 úhrad různých faktur. Všechny se účtují stejně, jsou-li hrazeny z běžného účtu. Běžný účet se sníží a současně se sníží dluh k dodavatelům. Rovnováha v rozvaze zůstane zachována (typ změny A- P-).

Nové účetní případy:

Poskytnuté zálohy na služby

Doklad

Text

MD

Dal

VBÚ 1

Poskytnuté zálohy voda

314-222

221-100

4 500

 

V příkladu Klaiex 26 poskytuje SVJ zálohu pouze na dodávku vody, a to ve výši  4 500 Kč 4 x za rok.

O poskytovaných zálohách se účtuje zásadně podle výpisu z běžného účtu. Zůstatek běžného účtu se logicky sníží a současně se zvýší pohledávka SVJ za dodavatelem, kterému byla záloha poskytnuta.

Do rozvahy se účetní případ promítne jen na straně aktiv jako A + A -.

Pohledávky za dodavateli z poskytnutých záloh jsou účtovány na účtech  314-xxx Poskytnuté zálohy. Analytické trojčíslí vyjadřuje druh služeb.

Se stejnou analytickou koncovkou už máme 3 účty:

314-222 Poskytnuté zálohy voda

315-222 Skutečné náklady voda

324-222 Zálohy voda

Kdo by chtěl, mohl by si založit i samostatný analytický účet pro dodavatele vody např.  321-222 Dodavatelé – voda.

Poznámka:

Pohledávka za dodavatelem z poskytnutých záloh se sníží teprve až pošle dodavatel vyúčtování, ve kterém uvede skutečné náklady a zohlední zálohu, kterou dostal.K vyúčtování poskytnutých záloh dochází u dodavatelů služeb obvykle až po skončení účetního období, obvykle v lednu až únoru následujícího roku. Proto mívají souvislé příklady se zaúčtovaným rokem pokračování – Účtování v lednu následujícího roku.

Peníze na cestě

V příkladu vymyšleném pro čtvrtou kapitolu potřeboval předseda výboru doplnit pokladnu o 2 000 Kč. Vypsal příjmový pokladní doklad (PPD), podle kterého mohl zaúčtovat příjem do pokladny.

My jsme tam pro zjednodušení předpokládali, že má současně k dispozici i výpis z běžného účtu. Proto jsme souvztažně zaúčtovali i úbytek peněz na účtu.

Doklad

Text

MD

Dal

PPD, VBÚ

Doplnění pokladny z běžného účtu

211-100

221-100

2 000

Ve skutečnosti je třeba si na výpis z běžného účtu počkat. A bez výpisu se na běžném účtu nesmí účtovat!

* Doplnění pokladny podle příjmového pokladního dokladu PPD

Na účtu Pokladna zaúčtujeme příjem peněz. Místo běžného účtu, na kterém zatím nemůžeme účtovat,  použijeme náhradní  účet 261-100 Peníze na cestě.

* Doplnění pokladny podle výpisu z BÚ 

Jakmile dostaneme výpis z bankovního účtu (VBÚ), zaúčtujeme podle něj úbytek na běžném účtu.  Druhým, souvztažným účtem bude opět náhradní účet 261-100 Peníze na cestě (PNC), protože na účtu 211 Pokladna jsme už účtovali. 

Příklad ze 4. kapitoly měl být správně zaúčtován takto:

Doklad

Text

MD

Dal

PPD

Doplnění pokladny podle PPD

211-100

261-100

2 000

VBÚ

Doplnění pokladny podle VBÚ

261-100

221-100

2 000

Stejně je doplnění pokladny zaúčtováno  i v souvislém  příkladu Klaiex viz deník 5. a 7. října 2016.  

Charakteristika účtu 261 PNC

Účet 261-100 Peníze na cestě slouží k překlenutí časového nesouladu mezi tím, kdy máme k dispozici potřebné doklady pro účtování.

 

Zůstatek na účtu 261-100 PNC

Účet PNC může mít kladný i záporný zůstatek. Podíváme se na příklad se záporným zůstatkem, protože je zajímavější.

Představte si situaci, že jde předseda výboru SVJ doplňovat pokladnu 31. prosince. Příjmový pokladní doklad má k dispozici, ale výpis z běžného účtu ne a je jisté, že se úbytek peněz objeví až na výpisu za leden v následujícím roce.

Doklad

Text

MD

Dal

PPD

Doplnění pokladny

211-100

261-100

2 000

 

Účet peníze na cestě bude mít v tomto případě zůstatek na straně Dal.

V rozvaze má být zůstatek peněz vykázán  mezi aktivy v položce B.III.7. Peníze na cestě.

Do aktivních položek se promítají kladné zůstatky aktivních účtů kladně. Máme-li však zůstatek na straně Dal, musí se do aktiv rozvahy promítnout se znaménkem mínus.

·         Přijatá hotovost zvýší aktivní položku  B.III.3. Peněžní prostředky v pokladně   (A+).

·         Současně sníží aktivní položku  B.III.7. Peníze na cestě (A-).

Rovnováha rozvahy zůstala zachována.

 

Vyhláška č. 504/2002 Sb., § 16:

„Položka B.III.7. Peníze na cestě obsahuje stav veškerých peněžních prostředků, které z důvodu časového nesouladu při vkladech, výběrech a převodech mezi účty v bankách nebo pokladnami nebyly dosud připsány na účet nebo z účtu odepsány.

Stav se v aktivech rozvahy uvádí v kladné nebo záporné hodnotě podle povahy konečného zůstatku účtu 261 Peníze na cestě.“

Při zdůvodňování účtování na stranách MD a Dal bude asi nejjistější zdůvodnit si správnou stranu na tom jednodušším účtu, tj. na účtu Pokladna nebo BÚ. Pro účet PNC zbude opačná strana.  

Jiné možnosti použití účtu PNC   

Účet PNC pomáhá překlenout časový nesoulad i v dalších případech např.:

·         Při účtování odvodu hotovosti na běžný účet

·         Při pohybu peněz mezi dvěma bankovními účty

Příklad:

1.    Předseda výboru SVJ přijal od vlastníků nedoplatky záloh na služby v celkové výši 6 000 Kč. Peníze odnesl do banky.

Úbytek hotovosti v pokladně zaúčtoval podle výdajového pokladního dokladu VPD.

Výpis z účtu dostal až za dva dny. Potom zaúčtoval příjem na běžný účet.

 

2.    SVJ splácí bance část úvěru ve výši   40 000 Kč.

            Splátka úvěru podle VBÚ

Splátka dlouhodobého  úvěru podle VÚU

 

Výpisy z běžného a z úvěrového účtu nebývají přijímány ve stejném dni, i tady je třeba překlenovat časový nesoulad.

 

 Doklad

Text

MD

Dal

VPD

Odvod hotovosti na běžný účet podle VPD

261-100

211-100

6 000

VBÚ

Odvod hotovosti na běžný účet podle VBÚ

221-100

261-100

6 000

VBÚ

Splátka dlouhodobého úvěru podle VBÚ

261-100

221-100

40 000

VÚU

Splátka dlouhodobého úvěru podle VÚU

951-100

261-100

40 000

Zdůvodněte účtování na stranách MD a Dal jednotlivých účtů.

 

Úkol:

Zaúčtujte přijatý úvěr na běžný účet ve výši 200 000 Kč. Nejprve účtujte  podle výpisu z běžného účtu, potom podle výpisu z úvěrového účtu. Zdůvodněte, proč jste účtovali tak, jak jste účtovali.

Doklad

Text

MD

Dal

VBÚ

Přijatý úvěr podle VBÚ

 

 

200 000

VÚU

Přijatý úvěr podle VÚU

 

 

40 000

Pokud vám dělá zdůvodňování postupů účtování problémy, zaúčtujte si příklad na účtech „T“ tzv. „šibenicích“. Nejdříve si ale zapište na účty počáteční zůstatky, i když jsou nulové.

 

Příště se podíváme na zúčtovací vztahy mezi SVJ a jeho zakladatelem- městem.

 

N. Klainová

1/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode