Účetnictví S V J

 

Nabídka malé školy základů účetnictví pro členy orgánů SVJ, ale i pro další zájemce

PROČ by se měli členové statutárních orgánů SVJ učit účetnictví? Možná proto, aby nepřebírali od účetních za poměrně velké peníze kupu údajů o ničem. 

Nevěříte, že je to možné? Zde je zážitek z praxe:

V květnu 2008 jsem byla jedním členem výboru bez  účetního  vzdělání požádána, abych se podívala na jedno podivné účetnictví, které převzal  od "pana účetního". To účetnictví se mu nějak nelíbí, avšak "pan účetní" přestal komunikovat.

Dotyčný člen výboru SVJ studuje každý měsíc výpisy z běžného účtu, aby byl alespoň  částečně v obraze. Na převzaté účetnictví se podíval zběžně a brzy zaregistroval, že je na běžném účtu uveden k 31.12.2007 jiný zůstatek peněz, než na výpisu z účtu ke stejnému datu.

Jestliže si nesouladu mezi zůstatkem finančních prostředků na výpisu z účtu a na výstupu z účetnictví všimne účetní laik a ne účetní, který si touto činností vydělává, může to znamenat jen jedno. Účetnictví bylo  svěřeno diletantovi.

Proto jsem souhlasila, že se na to podívám. Účetnictví  jsem rozmotávala měsíc. Ani z dálky nepřipomínalo nic účetní závěrku, kterou má výbor předkládat  shromáždění ke schválení.  Za pár listů naúčtoval  "pan účetní" SVJ přes 40 000 Kč. 

Místo rozvahy předal   soupis nazvaný „Rozvaha analyticky“, který by se dal při troše dobré vůle považovat za předvahu rozvahových účtů. 

Místo výkazu zisku a ztráty předal výstup „Výsledovka analyticky“ se ztrátou přes 70 tis. Kč. 

Ztráta je u SVJ, která  mají všechny náklady účtovat  jako čerpání záloh na správu,  opravdu unikát. Co by si o takovém výsledku hospodaření členové SVJ pomysleli? Budou se muset na ztrátu skládat??? Ve skutečnosti bylo SVJ docela slušně ziskové. 

Třetí část účetní závěrky - přílohu, "pan účetní" samozřejmě rovněž nepředal, mám podezření, že netuší, co to je a bohužel není sám.

Ale on nepředal ani inventarizační zápis, podle kterého by bylo možné rozklíčovat zůstatky účtů, ani deník účetních případů, podle kterého by bylo možné vysledovat jeho spletité myšlenkové pochody. A o těchto věcech už by něco vědět měl.

Většinu účetních případů jsem si tedy odvodila z výpisů z účtů,  z přehledu přijatých faktur a z předpisů záloh. Některé položky zůstaly nerozklíčované, protože "pan účetní" si nedělal násilí a kompenzoval naprosto neslučitelné položky. Jakmile mu došlo, že se jeho účetnictví zákazníkovi nelíbí, začal se zapírat. V době psaní tohoto příspěvku ještě není znám výsledek reklamace účetnictví,  ale umím si představit i soudní dohru, pokud neodevzdá výstupy z účetnictví zpracované v souladu s právními předpisy. 

Závěr:

Na základě této velmi špatné zkušenosti s diletantsky zpracovaným  účetnictvím se ptám členů  výborů SVJ, kteří odpovídají za vedení účetnictví SVJ a za předložení účetní závěrky ke schválení:

Máte tuto oblast pod kontrolou? Nepřebíráte za poměrně velký peníz kupu údajů, kterým vůbec nerozumíte, a proto je nejste schopni  zkontrolovat, natož vlastníkům jednotek vysvětlit?

Nemělo by se s tím něco dělat?

Někteří členové statutárních orgánů už vědí, že se orientace v účetnictví vyplácí a projevuji o ni zájem např. na  seminářích, studiem odborné lilteratury  apod.

Těm, pro které je odborná literatura zatím příliš složitá, ale přesto by se rádi  alespoň trochu v této vědě orientovali, 

nabízím v rubrice Poradna   malou školu základů účetnictví. 

Tu mohou využít i členové SVJ, kteří si  chtějí vést účetnictví vlastními silami.

Při probírání jednotlivých témat využiji prográmek Klaiex 26, který je uveden nejen v e-shopku, ale  v textové podobě i v rubrice Poradna.                                                                               

Další  změna spočívá v tom, že už nebudu vysvětlovat postupy zpracování s využitím programu pana Bilaka SimpleUcto, protože prográm nebyl opraven a pro sestavení účetní závěrky je od roku 2016 nevužitelný. Bohužel. 

Těším se na Vaše návštěvy a doufám, že Vás bude pozvolné seznamování se s účetnictvím bavit.                

Ing. Naděžda  Klainová - účetní poradkyně a předsedkyně KPÚ,

autorka publikace Společenství vlastníků jednotek (Nakladatelství Bilance 2004)

www.bilance.cz (v nabídce odborných publikací)

 

Poznámka:

KPÚ je Klub přátel účetnictví (podrobnosti viz samostatná rubrika) 

Zpracováno 7/2008, aktualizováno 1/2017

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode