Účetnictví S V J

Původní motivací ke vzniku rubriky Základy účetnictví byl zážitek z května 2008.

Jeden člen výboru mě požádal, abych se podívala na účetnictví, které převzal  od "pana účetního" k podpisu. Mělo jít o účetnictví včetně účetní závěrky.

Dotyčný člen výboru SVJ studuje každý měsíc výpisy z běžného účtu, aby byl alespoň  částečně v obraze o hospodaření a financích SVJ. Jinak se v účetnictví nevyzná. Podíval se tedy alespoň na zůstatek běžného účtu v převzatém účetnictví a zjistil, že je jiný než na výpisu z banky. Požádal mě o posouzení výstupů z účetnictví, které dostal. Šlo o několik stránek, za které SVJ zaplatilo 40 tisíc Kč. Po jejich prostudování jsem mohla zkonstatovat, že bylo účetnictví SVJ svěřeno diletantovi.

  • Místo rozvahy předal „účetní“   soupis nazvaný „Rozvaha analyticky“. S rozvahou, která je povinnou součástí účetní závěrky to nemělo společného vůbec nic.
  • Místo výkazu zisku a ztráty předal výstup „Výsledovka analyticky“ se ztrátou přes 70 tis. Kč. 
  • Třetí část účetní závěrky - přílohu  "pan účetní" nepředal.  Zřejmě ani netušil, že má účetní závěrka tři části.

Když jsem požádala člena výboru o deník a o inventarizační zápis, abych mohla zjistit, o čem to vlastně účtoval a proč vznikla ztráta, bylo mi sděleno, že nic jiného od účetního nedostal. S  výborem prý přestal účetní komunikovat.   

Za 40 tisíc Kč tedy dostalo SVJ dokumenty, které obsahovaly chyby, a ze kterých nebylo možné zjistit ani to, za kým má SVJ pohledávky a kdo SVJ dluží. Ztráta SVJ zůstala nevysvětlena. 

Na základě této velmi špatné zkušenosti s diletantsky zpracovaným  účetnictvím se ptám členů  výborů SVJ, kteří předkládají  účetní závěrky ke schválení a odpovídají za vedení účetnictví SVJ:

Máte tuto oblast pod kontrolou? 

Nepřebíráte za poměrně velký peníz kupu údajů, kterým vůbec nerozumíte, a proto je nejste schopni  zkontrolovat, natož vlastníkům jednotek vysvětlit?

Nemělo by se s tím něco dělat?

Někdo z výboru SVJ by měl umět několik jednoduchých kontrol, z nichž pozná i jako účetní laik, že předaná účetní závěrka není v souladu s právními předpisy. Měl by rovněž umět účetní závěrku vlastníkům jednotek vysvětlit, aby věděli, jak SVJ v minulém roce hospodařilo, jak velké jsou dluhy, za které ručí, komu SVJ dluží i za kým má pohledávky a jestli jsou řádně vymáhány  apod.  

Proto jsem se rozhodla, že pomohu členům výborů SVJ se základní orientací v účetnictví SVJ a zpracovala jsem pro ně příručku  Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů aj. zájemce.

Je v E-shopku na https://klaiex.cz

Někteří členové výborů, kteří měli s účetními podobně špatné zkušenosti,  se už v roce 2008 rozhodli, že se  pokusí proniknout do účetnictví hlouběji. Většinou už měli znalosti z účetnictví podnikatelů a chtěli se doučit zvláštnosti účetnictví SVJ.

Rubrika Základy byla rozšířena o rubriku Poradna s názorným souvislým příkladem účtování SVJ. Do Poradny byla později přesunuta i Malá škola  základů účetnictví pro začátečníky.     

Doufám, že vám obsah obou mých webů zaměřených na účetnictví SVJ pomůže získat informace, které potřebujete. 

Ing. Naděžda  Klainová - účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ (autorka publikace Společenství vlastníků jednotek - Nakladatelství Bilance 2004)

Zpracováno 7/2008, aktualizováno 4/2019

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode