Účetnictví S V J

Vítejte na stránkách věnovaných hlavně účetnictví SVJ !

 

Stránky vznikly s cílem vyplnit mezery v účetních předpisech pro účtování SVJ, které nereagují na celou řadu zvláštností SVJ.

Odbor 28 MF ČR, který má na starosti metodiku účtování nevýdělečných organizací, to vysvětluje skutečností, že se vyhláška č. 504/2002 Sb., týká velkého rozsahu různých skupin účetních jednotek (viz § 2 vyhlášky), takže nelze vytvářet výjimky z těchto obecných pravidel z důvodu specifik činností těchto účetních jednotek.

Díky obecným ustanovením v účetních i jiných právních předpisech mohou být některé postupy účtování řešeny variantně. Jde hlavně o účtování o úvěrech, nákladech a výnosech správy domu, dále o dlouhodobém majetku a zásobách.

Některé postupy účtování navrhované na tomto webu, ale i v E-shopku, je tedy třeba považovat za jedny z možných řešení, nikoliv za jediné správné.

V příkladech bývají uváděny různé varianty účtování, případně obsahují upozornění, že existují další možné varianty. Rozmanitost možných postupů účtování je nejlépe vidět na miniseriálu Účtování o opravách v rubrice Postupy.

Každý by si měl zvolit variantu, které rozumí nejlépe, a kterou bude schopen při případné kontrole obhájit. Vycházet přitom může, stejně jako já, ze zásady:

„Není podstatné, jakými cestami se dospěje k výsledným údajům.

Podstatné je, aby ty cesty nebyly v rozporu s právními předpisy a aby byly vykazované údaje správné.“

Příspěvky na webu

jsou zčásti zpřístupněny všem a zčásti jen registrovaným uživatelům. 

Podmínky registrace jsou uvedeny v rubrice KPÚ, E-shop.

Ve stručnosti:

Podmínkou pro zaregistrování v jednom kalendářním roce  je do konce roku 2018 útrata v E-shopku  na https://www.klaiex.cz/

 za zboží dle vlastního výběru minimálně za 600 Kč.

Od roku 2019 sice došlo ke zvýšení minimální částky, ale pořád to ještě nebude ani polovina hodinové sazby některých účetních poradců. Výhodou registrace je nejen přístup ke stovkám příspěvků, ale i možnost posílat celý rok dotazy mailem a dostávat na ně odpovědi zdarma. 

Jaké dotazy můžete posílat, a na které neodpovídám, je uvedeno v rubrice KPÚ, E-shop.

Orientace na webu: 

 1. Přehled příspěvků (podle rubrik)
 2. Mapa stránek (podle rubrik)
 3. Přehled příspěvků (podle data zveřejnění)
 1. V rubrice Přehled příspěvků uvidí všichni návštěvníci úplně všechny příspěvky a navíc i měsíc a rok zpracování, aby viděli, jak jsou příspěvky staré/mladé. Tyto příspěvky nelze rozklikávat. Je třeba otevřít si příslušnou rubriku a příspěvek si vybrat v nabídce MENU. U některých nabídek jsou podnabídky.
 1. Na  Mapě  stránek (vpravo úplně dole) jsou příspěvky s možností okamžitého otevření, ale neregistrovaní návštěvníci v ní neuvidí všechny příspěvky. Uvidí tam pouze ty, do kterých je volný přístup všem. 
 1. Upozornění na nové příspěvky je na této úvodní stránce vpravo. 

.....................................................................................................................................

 

Účetnictví SVJ v E-shopku

Chcete-li se podívat  do internetového obchůdku, přijďte, jste zváni.  Dovnitř se dostanete po zadání adresy  https://www.klaiex.cz/

Další podrobnosti k obchůdku jsou na tomto webu uvedeny v samostatné rubirce KPÚ, E-shop. Zde jen stručně:

E-shopek obsahuje hlavně příklady zpracované v Excelu a některé obsáhlejší textové soubory. Uspořádány jsou do hlavních nabídek:

 • Prográmky
 • Sbírka
 • Předpisy
 • Různé

Soubory v jednotlivých nabídkách obsahují popisky. Stačí na ně ukázat. U každého je i rok zpracování.

Prográmky

Pojmem „Prográmky“ označuji  tabulky naprogramované v Excelu. Většina z nich nese název Klaiex a číslo verze a jsou určeny účetním,  vedoucím účetnictví SVJ. Výjimkou je prográmek  Danex, který vznikl jako pomůcka pro účetní – OSVČ, aby si v něm mohly vést svoji vlastní daňovou evidenci.

 

Prográmky Klaiex 23, 26, 28 a 29 obsahují souvislé příklady účtování v SVJ

Možnosti využití souvislých příkladů:

Výše uvedené prográmky mohou být využity pro studium i pro vedení účetnictví SVJ.

 1. V každé z těchto tří verzí  je zaúčtovaný ukázkový souvislý příklad a automatizovaně sestavená rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Jsou tam i přehledy pro vlastníky a spousta dalších věcí pro zájemce o studium. Deník obsahuje všechny nejpoužívanější předkontace účetních případů. Předpisy příspěvků na správu jsou odvozeny z rozpočtů, řada složitějších účetních případů je znázorněna na tzv. „šibenicích“. Jde v podstatě o výukové souvislé příklady, které nejsou v takovéto  podrobnosti publikovány vůbec nikde.  

Každá verze má 4 soubory: Podklady, Účtování v roce...., Účtování v lednu ... a Povídání.

Pro pochopení vzájemných vazeb  má význam komplet jako celek.

 1. Vzorce naprogramované v jednotlivých tabulkách využívají některé softwarové firmy při aktualizacích svých účetních programů, protože už vědí, že tam uvedené algoritmy jsou v souladu s účetními předpisy. Zájem ze strany softwarových firem se projevil hlavně po významné změně účetních předpisů pro rok 2016.
 2. V souborech Účtování v roce ..... je možné vést účetnictví SVJ. Stačí znát účetnictví a umět Excel.
 3. V souborech Účtování v roce..... mohou ti, kteří ještě stále účtují v programu SimpleUcto, sestavovat každoročně automatizovaně rozvahu a výkaz zisku a ztráty v souladu s platnými účetními předpisy. O návod si můžete napsat.  

Na dotazy, zda existuje univerzální vzor správně vedeného účetnictví SVJ, odpovídám, že neexistuje. Neskromně však mohu tvrdit, že výše uvedené souvislé příklady představují nejkomplexnější ukázku správně vedeného účetnictví. Lepší jsem neviděla. 

 

Prográmky Klaiex 24,  25  a 27 jsou věnovány úvěrům. Příklady byly zpracovány podle konkrétního zadání předsedů dvou různých SVJ.

Podrobnosti k obsahu jednotlivých prográmků Klaiex jsou uvedeny zde: https://klaiex.webnode.cz/e-shop/pruvodce-soubory-klaiex/

Sbírka souvztažností

Sbírka obsahuje souvztažnosti pro účtové třídy 2 až 9. Uvedeny jsou nejen předkontace, ale i příklady zaúčtované pro lepší názornost na účtech „T“ – tzv. „šibenicích“.  Je jediná v ČR (nevím o jiné). Sledujte datum zpracování  jednotlivých souborů.

Sbírku není nutné objednávat celou. Stačí vybrat si jen konkrétní účtové skupiny. Ceny jsou více než lidové.

Předpisy – hlavní je vyhláška č. 504 s poznámkami  a některé ČÚS s poznámkami. Nechybí však ani starší účetní předpisy, které jsou zčásti využitelné i nyní.

Různé – nabídka je rozdělena do skupin Příklady, Ukázky, Ostatní.

 

Informace pro účetní laiky

Přestože je většina příspěvků určena účetním, nezapomněla jsem ani na neúčetní.

Pro členy výborů a jiné zájemce je v E-shopku příručka s názvem Orientace v účetnictví SVJ.

Malá příručka neradí, jak účtovat MD a Dal, ale poradí členům výboru např. v tom, jak si mohou zjistit, jestli nesvěřili účetnictví diletantovi, o kterém píšu v úvodu k rubrice Základy účetnictví.  

 

Doufám, že mé návrhy na obou webech pomáhají vyplnit alespoň některé mezery v účetních předpisech.

 

N. Klainová

9/2018

 

 

 Ochrana osobních údajů:

 

Údaje, které mi posíláte v případě zájmu o registraci na tomto webu, tj.  

jméno, příjmení, e-mailovou adresu a heslo, 

uchovávám v počítači pouze pro účely registrace.  Počítač je umístěn v pracovně a je chráněn heslem.

Výše uvedené údaje nejsou a nebudou sdělovány bez vašeho výslovného přání žádným jiným osobám.Poskytnutím výše uvedených údajů potvrzujete souhlas se způsobem jejich ochrany. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Ing. Naděžda Klainová, 7. května 2018

 

Zájemci o další problematiku SVJ se mohou podívat na www.portalsvj.cz

Máte-li zájem o placené služby poskytované na dálku, prostudujte si jejich ceník 

 https://klaiex.webnode.cz/ruzne/cenik/

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode