Účetnictví S V J

Postupy účtování

Celý název rubriky je Postupy účtování, závěr roku. Závěrečné práce včetně sestavování  účetní závěrky musely být připojeny k postupům účtování, protože počet rubrik je omezený a další samostatná rubrika už se nevejde.  

Právní úpravu postupů účtování nevýdělečných organizací, a tedy i SVJ,  obsahovalo až do konce roku 2002 Opatření MF  čj. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace, jak vyplývá ze změn provedených opatřením čj. 283/77 225/2001.

Od roku 2003 jsou výše uvedené postupy účtování nahrazeny vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Další podrobnosti k právní úpravě účetnictví SVJ najdete v MENU rubriky Postupy hned na prvním místě.  

Členění rubriky Postupy není vůbec jednoduché. I proto bývá občas měněno. Vzhledem ke zvláštnostem SVJ není možné seřadit jednotlivé příspěvky pouze podle účtových tříd a skupin.  

  • Především bylo třeba zohlednit skutečnost, že účetnictví SVJ zahrnuje dvě odlišné oblasti, správu a služby. Zatímco náklady na správu a výnosy související se správou se účtují v účtových třídách 5 Náklady a 6 Výnosy, náklady na služby, upravené zákonem č. 67/2013 Sb., o službách, se účtují rozvahově.
  • Dále bylo nutné vzít v úvahu, že je někdy je v účetnictví SVJ účtováno o nákladech a výnosech, které nepatří SVJ, ale vlastníkům jednotek. Jde např. o náklady na vymáhání pohledávek za vlastníky nebo o příjmy z pronájmu společných částí apod.

Doufám, že i přes tyto nástrahy v členění příspěvků budou postupy účtování vaším dobrým rádcem, když si nebudete vědět sami rady.

 

Přehled všech  příspěvků včetně data jejich publikování,  si můžete prohlédnout v rubrice Přehled příspěvků.

 

N. Klainová

9/2018

 

 

  •  

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode