Účetnictví S V J

Základy účetnictví + Poradna    

Původní motivací ke vzniku rubriky Základy účetnictví byl zážitek z května 2008. Jeden člen výboru mě požádal, abych se podívala na účetnictví, které převzal  od "pana účetního" k podpisu. Mělo jít o účetnictví včetně účetní závěrky.

Dotyčný člen výboru SVJ studuje každý měsíc výpisy z běžného účtu, aby byl alespoň  částečně v obraze o hospodaření a financích SVJ. Jinak se v účetnictví nevyzná. Podíval se tedy alespoň na zůstatek běžného účtu v převzatém účetnictví a zjistil, že je jiný než na výpisu z banky. Požádal mě o posouzení výstupů z účetnictví, které dostal. Šlo o několik stránek, za které SVJ zaplatilo 40 tisíc Kč. Po jejich prostudování jsem mohla zkonstatovat, že bylo účetnictví SVJ svěřeno diletantovi.

Místo rozvahy předal „účetní“   soupis nazvaný „Rozvaha analyticky“, který by se dal při troše dobré vůle považovat za předvahu rozvahových účtů. S rozvahou, která je povinnou součástí účetní závěrky to nemělo společného vůbec nic.

Místo výkazu zisku a ztráty předal výstup „Výsledovka analyticky“ se ztrátou přes 70 tis. Kč. 

Třetí část účetní závěrky - přílohu  "pan účetní" rovněž nepředal.  Zřejmě ani netušil, že má účetní závěrka tři části.

Když jsem požádala člena výboru o deník a o inventarizační zápis, abych mohla zjistit, o čem to vlastně účtoval a proč vznikla ztráta, bylo mi sděleno, že nic jiného od účetního nemá. S výborem prý přestal účetní komunikovat.   

Za 40 tisíc Kč tedy dostalo SVJ dokumenty, které obsahovaly chyby, a ze kterých nebylo možné zjistit ani to, za kým má SVJ pohledávky a kdo SVJ dluží. Ztráta SVJ zůstala nevysvětlena.  

Na základě této velmi špatné zkušenosti s diletantsky zpracovaným  účetnictvím se ptám členů  výborů SVJ, kteří předkládají  účetní závěrky ke schválení a odpovídají za vedení účetnictví SVJ:

Máte tuto oblast pod kontrolou? Nepřebíráte za poměrně velký peníz kupu údajů, kterým vůbec nerozumíte, a proto je nejste schopni  zkontrolovat, natož vlastníkům jednotek vysvětlit?

Nemělo by se s tím něco dělat?

Někdo z výboru SVJ by měl umět několik jednoduchých kontrol, z nichž pozná i jako účetní laik, že předaná účetní závěrka není v souladu s právními předpisy. Měl by rovněž umět účetní závěrku vlastníkům jednotek vysvětlit, aby věděli, jak SVJ v minulém roce hospodařilo, jak velké jsou dluhy, za které ručí, komu SVJ dluží i za kým má pohledávky a jestli jsou řádně vymáhány  apod.   

Proto jsem se rozhodla, že pomohu členům výborů SVJ se základní orientací v účetnictví SVJ, aby příště nepřebírali od účetních zmetky. Proto vznikla rubrika Základy účetnictví.

Pro ty, kterým orientace nestačila a  rádi by pochopili systém účetnictví SVJ,  vznikla Poradna s názorným souvislým příkladem účtování SVJ. Do Poradny byla později  přesunuta i Malá škola  základů účetnictví. 

Pro lepší názornost tam pracujeme se souvislým  příkladem Klaiex 26, který je v naprogramovaných tabulkách v e-shopku a v textové podobě  i v Poradně. (Dříve byly pro Poradnu zpracovány souvislé příklady  Klaiex 8 a 15, ale po aktualizacích účetních předpisů musely být přepracovány. Navíc musely být vypuštěny části, vysvětlující účtování s využitím programu SimpleUcto.)

Po devíti letech od prvních snah pomoci členům výborů SVJ, aby účetním neplatili za zmetky, jsem pro E-shopek shrnula hlavní myšlenky do příručky Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů aj. zájemce.

 

Těším se na Vaše návštěvy a doufám, že Vás bude pozvolné seznamování se s účetnictvím bavit.               

Ing. Naděžda  Klainová - účetní poradkyně a předsedkyně KPÚ,

autorka publikace Společenství vlastníků jednotek (Nakladatelství Bilance 2004)

 

Poznámka:

KPÚ je Klub přátel účetnictví (podrobnosti viz samostatná rubrika) 

Přehled všech příspěvků, včetně data jejich publikování,  si můžete prohlédnout v rubrice Přehled příspěvků.

Zpracováno 7/2008, aktualizováno 9/2018

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode