Účetnictví S V J

Vypovídací schopnost výpisu z BÚ    

Dotaz:

Jeden člen našeho SVJ si požaduje po výboru  kopie výpisů z běžného účtu, aby si mohl doma studovat, za co výbor utrácí. Kopie jsou mu poskytovány v souladu se stanovami za úhradu nákladů na kopírování. Problém je v tom, že se ptá, co které položky znamenají. Některé neumíme  rozluštit ani my ve výboru.  

Odpověď:

Ve výpisu z účtu by se měl umět orientovat alespoň jeden člen výboru SVJ. Není to nic těžkého. Požádejte paní účetní, ať zadává při platbách z účtu SVJ  text, který bude srozumitelný všem, např. poskytnutá záloha za vodu, elektřinu aj. , platba ZP apod.

Text u přijatých plateb na běžný účet účetní neovlivní, protože jej zadává plátce. Ví však,  čeho se příjmy na účtu týkají. Požádejte ji, ať vám je popíše. Udělejte si tabulku příjmů a výdajů na běžném účtu a brzy budete mít úplně  jasno. Příjmy a výdaje SVJ se v průběhu roku  většinou opakují. Bude-li výbor rozumět všem položkám na výpisu, nebude to určitě na škodu.

Otázkou je, jestli je výpis z běžného účtu tím pravým zdrojem informací o hospodaření. Ve  výpisu je plno položek týkajících se přijatých záloh od vlastníků, záloh placených dodavatelům služeb apod., které se opakují pořád dokola.

Chce-li  vlastník jednotky průběžně sledovat, za co SVJ utrácí, poraďte mu, aby si např. jednou za čtvrt roku požádal o výpis nákladů na správu.  Náklady může účetní vytisknout z deníku kdykoliv. Pokud budou v deníku nějaké účetní zápisy nesrozumitelné,  opět požádejte paní účetní, ať při účtování píše text srozumitelný i pro laiky. Na účtu 518-xxx Ostatní služby se účtují např. náklady na vedení účetnictví, na účetní poradenství,  služby advokáta, kopírování, telefon a další  řada nejrůznějších nákladů. Nezapomeňte, že SVJ je platící klient a může si stanovit požadavky na vedení účetnictví, jaké  uzná za vhodné.

 N. Klainová

1/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode