Účetnictví S V J

Různé    

 

 

Úvodní strana

 • Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů aj. zájemce    (10/2017), důležitá aktualizace 11/2018
 • Orientace v účetnictví SVJ - závěr
 • Ke kopírování příspěvků z tohoto mého webu   (8/2014)
 • Zavádění účetnictví novým SVJ   (8/2014)

Připomínky k právním předpisům od roku 2014

 • Připomínky k návrhu ZDP 2015 - k § 21h Příjmy a výdaje     (5/2014)
 • Připomínky k vyhlášce č. 504/2002 Sb.   (9/2014)
 • Připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 504/2002 Sb.    (9/2014)
 • Návrh novely vyhlášky č. 504 a programy pro účetnictví 2016   (9/2015)
 • Chyby v některých ČÚS, připomínky, odpověď MF
 • ST 920 k novelizaci NOZ - Přechod dluhů    (9/2016)
 • ST 920/4 k novému návrhu § 1186 (přechod dluhů)    6/2017
 • Připomínky k návrhu novely OZ - květen 2018
 • ZoÚ a právo na informace - pro odbor 28 MF    (7/2018)
 • Veřejná diskuse k účetním předpisům    (12/2018)
 • Odezva návštěvníků portálu SVJ na moji výzvu k veřejné diskusi    (12/2018)
 •  
  NOZ
  Úvodní strana - Veřejné a soukromé právo + Právní předpisy Sagit
 
 • Bytové spoluvlastnictví - §§ 1158 až 1222
 • Stará SVJ - Odpověď z MSP    (2/2014)
 • Nařízení vlády k § 1222    (10/2013)
 • Závaznost NV k § 1222 i pro stávající SVJ    (10/2013)
Stanovy od roku 2014
 • Povinná a dobrovolná úprava stanov,    (12/2013, aktualizováno 6/2018)
 • Vyzkoušený postup tvorby a připomínkování stanov    (2/2018)
 • KANCL a stanovy 2014     (2/2014)
 • Bludy družstevní obluty    (8/2016)
 • Úvod k ukázce stanov     (2/2014)
  Zákon o službách
 • Zákon o službách + DZ     (9/2013)
 • Zákon o službách novelizovaný k 1.1.2016      (5/2015)
 
  Zajímavosti z Portálu SVJ od roku 2019
 • Sankce za neschválení účetní závěrky     (1/2019)
 • Měřící přístroje na teplo    (3/2019)
 • Odpis pohledávky    (3/2019)
 • Neukládání účetních závěrek SVJ  /2019)
 • Právní úprava výlučného užívání v prohlášení  (4/2019)
 • K mizernému účetnictví  vedenému SBD Krušnohor   (5/2019)
 • Rozvod plynu a revize dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.    (5/2019)
 • Národní soust. kvalifikací - Zkouška na adm. pracovníka SVJ   5/2019
 • První soudní znalkyně Ing. Věra Bugárová (5/2019)
 • Lze odmítnout většinu vyúčtování záloh na služby?   (5/2019)
 
 
...............
  Zajímavosti z Portálu SVJ od roku 2014
 • Příspěvek na správu dle NOZ - rekapituační dotaz - a odpověď   (3/2014)
 • Závěr k příspěvkům na správu - diskuse září 2014         (9/2014)
 • Účetnictví a zdaňování SVJ - Odkaz na článek v Poradci   (VS 10/2014)
 • Použití úroků z bankovních účtů    (11/2014)
 • Rekonstrukce hrazená z kombinovaných zdrojů a rady k účtování úvěrů z dílny p. lake  (2/2015)
 • Vyúčtování služeb od roku 2014   (2/2015)
 • Je potřebný nový spolek pro SVJ?   (5/2015)
 • Správa domu a pozemku, běžná správa, vlastní správa....
 • Čerpání záloh na správu na účtu 955 - diskuse    (6/2015)
 • Další zmetek jako výsledek rozvahového účtování nákladů na správu   (6/2015)
 • Pojem "závdavek"    (7/2015)
 • Účetnictví SVJ a FÚ - diskuse   (8/2015)
 • Ukládání účetních závěrek u soudu    (9/2015)
 • Odpovědnost účetní firmy za vedení účetnictví - diskuse (10/2015)
 • EEt a SVJ   (11/2016)
 • Zveřejňování účetní závěrky a podpisy   (1/2017)
 • Plíživá legalizace fondu oprav  (1/2017) - odkaz
 • Tvorba fondu oprav a příspěvky na správu  (3/2017)
 • Příspěvky na správu podle § 1180 a JUDr. Čáp  (9/2017)
 • Přredání agendy od SBD  (9/2017)
 • 100 % souhlas s úvěrem    (1/2018)
 • Přechod dluhů podle § 1186  (1/2018, aktu 6/2018)
 • Kdo rozhoduje o příjmech  z nájmu společných částí (1(2018)
 • Vypořádání příspěvků na správu   (2/2018)
 • Musí se úklid vyúčtovat?  (5/2018)
 • Je třeba na kontrolu vyúčtování záloh na správu volat znalce?  (5/2018)
 • Ke kontrole vyúčtování služeb (6/2018)
 • Smlouvy o dluhu   (6/2018)
 • Zkušenosti se správcovskou společností    (6/2018)
 • Kombinované zdroje krytí revitalizace domů   (6/2018)
 • Vadné předpisy záloh a doporučení neplatit     (7/2018)
 • Nahlížení a pořizování kopií, JUDr. Čáp    (7/2018)
 • Archivace, skartace, promlčení   (8/2018)
 • Orgány SVJ a dohoda o provedení práce    (10/2018)
 • Účetní a právní pohled na zálhy   (12(2018)
 •  
 
Zajímavosti z Portálu SVJ (do konce roku 2013)
 • Uchovávání daňových dokladů   (1/2010)
 • Co je dohoda   (10/2009 a 10/2011)
 • Některé zdroje informací o SVJ   (6/2008)
 • Změna vzhledu domu   (5/2010)
 • Jak funguje SVJ, které nemá orgány?   (10/2010
 • Smlouva na SIPO   (10/2010)
 • Zákon versus nařízení vlády   (1/2011)
 • Kdo dohlíží na činnost SVJ?   (11/2010)
 • Účast na nákladech na výměnu vodoměrů   (2/2011))
 • Používání pojmu "fond oprav"   (4/2011)
 • Diskuse k anketě o platbách do tzv. "fondu oprav"   (8/2011)
 • Účtování dotace Zelená úsporám   (9/2011)
 • Projekt - nerealizovaná akce   (1/2012)
 • Zazdění stupaček v některých bytech   (1/2012)
 • Změna vlastníka a zpětné doplacení příspěvku do FO   (3/2012)
 • Obsah pojmů   (3/2012)
 •  
 •  
  Aktualizace knihy SVJ Bilance - 2004
 
  Ukázky souborů pro Portál SVJ
 • Ukázka možného předpisu záloh na správu a služby   (4/2018)
 • Kolik činí u vás příspěvek na správu ...    (6/2018
 Ceník

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode