Účetnictví S V J

Různé    

Úvodní strana

 • Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů aj. zájemce    (10/2017), důležitá aktualizace 11/2018
 • Orientace v účetnictví SVJ - závěr
 • Ke kopírování příspěvků z tohoto mého webu   (8/2014)
 • Zavádění účetnictví novým SVJ   (8/2014)

Připomínky k právním předpisům od roku 2014

 • Připomínky k návrhu ZDP 2015 - k § 21h Příjmy a výdaje     (5/2014)
 • Připomínky k vyhlášce č. 504/2002 Sb.   (9/2014)
 • Připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 504/2002 Sb.    (9/2014)
 • Návrh novely vyhlášky č. 504 a programy pro účetnictví 2016   (9/2015)
 • Chyby v některých ČÚS, připomínky, odpověď MF
 • ST 920 k novelizaci NOZ - Přechod dluhů    (9/2016)
 • ST 920/4 k novému návrhu § 1186 (přechod dluhů)    6/2017
 • Připomínky k návrhu novely OZ - květen 2018
 • ZoÚ a právo na informace - pro odbor 28 MF    (7/2018)
 • Veřejná diskuse k účetním předpisům    (12/2018)
 • Odezva návštěvníků portálu SVJ na moji výzvu k veřejné diskusi    (12/2018)
 •  
  NOZ
  Úvodní strana - Veřejné a soukromé právo + Právní předpisy Sagit
 
 • Bytové spoluvlastnictví od 1. 7. 2020 s mými poznámkami
 • Bytové spoluvlastnictví - §§ 1158 až 1222
 • Nařízení vlády k § 1222    (10/2013)
 • Závaznost NV k § 1222 i pro stávající SVJ    (10/2013)
Stanovy od roku 2014
 • Povinná a dobrovolná úprava stanov,    (12/2013, aktualizováno 6/2018)
 • Vyzkoušený postup tvorby a připomínkování stanov    (2/2018)
 • KANCL a stanovy 2014     (2/2014)
 • Bludy družstevní obluty    (8/2016)
 • Úvod k ukázce stanov     (2/2014)
  Zákon o službách
 • Zákon o službách + DZ     (9/2013)
 • Zákon o službách novelizovaný k 1.1.2016      (5/2015)
 
  Zajímavosti z Portálu SVJ od roku 2019
 • Sankce za neschválení účetní závěrky     (1/2019)
 • Neukládání účetních závěrek SVJ  /2019)
 • Právní úprava výlučného užívání v prohlášení  (4/2019)
 • K mizernému účetnictví  vedenému SBD Krušnohor   (5/2019)
 • Národní soust. kvalifikací - Zkouška na adm. pracovníka SVJ   5/2019
 • První soudní znalkyně Ing. Věra Bugárová (5/2019)
 • Lze odmítnout většinu vyúčtování záloh na služby?   (5/2019)
 • Společenství může nabývat nemovitosti, po 10 letech   (10/2019)
 
 
...............
  Zajímavosti z Portálu SVJ od roku  2014
 • Vyúčtování služeb od roku 2014   (2/2015)
 • Pojem "závdavek"    (7/2015)
 • Účetnictví SVJ a FÚ - diskuse   (8/2015)
 • Zveřejňování účetní závěrky a podpisy   (1/2017)
 • Plíživá legalizace fondu oprav  (1/2017) - odkaz
 • Povinnost SVJ předložit daňové přiznání  (6/2018)
 • Musí se úklid vyúčtovat?  (5/2018)
 • Je třeba na kontrolu vyúčtování záloh na správu volat znalce?  (5/2018)
 • Ke kontrole vyúčtování služeb (6/2018)
 • Smlouvy o dluhu   (6/2018)
 • Zkušenosti se správcovskou společností    (6/2018)
 •  
 •  
 •  
 
Zajímavosti z Portálu SVJ (do konce roku 2013)

 

 • Co je dohoda   (10/2009 a 10/2011)
 • Některé zdroje informací o SVJ   (6/2008)
 • Změna vzhledu domu   (5/2010)
 • Smlouva na SIPO   (10/2010)
 • Zákon versus nařízení vlády   (1/2011)
 • Používání pojmu "fond oprav"   (4/2011)
 • Účtování dotace Zelená úsporám   (9/2011)
 • Literatura k NOZ a SVJ    (.../2013)
  Aktualizace knihy SVJ Bilance - 2004
 
  Ukázky souborů pro Portál SVJ
 • Ukázka možného předpisu záloh na správu a služby   (4/2018)
 • Kolik činí u vás příspěvek na správu ...    (6/2018
 Ceník

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode