Účetnictví S V J

Základy účetnictví  + Poradna pro mini SVJ  

Základy účetnictví

Úvodní strana   (7/2008, aktu 1/2017)

 • Kontroly převzatého účetnictví   (7/2008)
 • Odstrašující příklad lhostejnosti k účetnictví SVJ   (2/2010)

Chyby v účetnictví SVJ a jejich opravy   

Účtování o správě

 • Bankovní poplatky a finanční náklady  (6/2018)
 • Bankovní poplatky, přijaté úroky a ztráta SVJ ve výkazu Z/Z   (3/2011, aktu 2/2019)
 • Faktura za práce provedené v minulém roce   (2/2019)
 • Neúčtování o nákladech na opravy v účtové třídě 5   (7/2008, 3\2019))
 • Nevyčerpané zálohy na správu     (4/2016, aktualiz. 2/2019))
 • Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu     (6/2016, aktu 6/2018, 3/2019))
 • Přechod z rozvahového způsobu na výsledkové účtování o správě   (10/2014) 
 • Rozvahové účetnictví  a výkaz Z/Z    (5/2016, 2/2019)
 • Úroky, poplatky a nulování zisku opět na scéně  (11/2018)
 • Úroky z BÚ a VH ve schvalovacím řízení  (10/2016)
 • Změna postupů účtování příspěvků na správu (5/2018, kontrol 3/2019)

     

Účtování o službách

 • Přeplatek za služby při převzetí účetnictví od externího správce    (4/2016)

 

Správa a služby

 • Kontrola rozvodů plynu v domě a v bytech   (4/2019)  
 • Náklady na správu a na služby   (4/2014)
 • Nerovnost aktiv a pasiv v rozvaze   (5/2012, 2/2019)
 • Nesprávné účtování vede k nesprávnému vyúčtování služeb

            

Vedení účetnictví 

 • Vedení účetnictví SVJ členem výboru SVJ      (5/2014)
 • Sestavování daňového přiznání SVJ     (6/2017)
 • Jednoduché a podvojné účetnictví, daňová evidence, zjednoduš. rozsah účetnictví   (5/2014)
 • Vypovídací schopnost předvahy a účetní závěrky ve zkráceném rozsahu
 • Rozdíly mezi dvojicemi příjmy a výdaje X náklady a výnosy   (5/2014)
 • SVJ a jednoduché účetnictví?   (6/2014)
 • Nejsou služby jako služby   (1/2015)
 • Rozdíly v účtování o správě a o službách   (4/2018)
 • Rozsah účetnictví vedeného v malém SVJ   (7/2008)
 • Účetní knihy dříve a dnes   ((9/2008)

Poradna 

Malá škola základů účetnictví

                1. Účtový rozvrh (1/2017)

                2. Rozvahové účty, zůstatky a obraty na účtech, předvaha, rozvaha  (1/2017)

                3. Typické změny rozvahových stavů  (1/2017)

                4. Základy účtování na aktivních a pasivních účtech (1/2017)

                5. Další účetní případy na rozvahových účtech  (1/2017)

                6. Zúčtovací vztahy mezi SVJ a městem  (1/2017)

                7. Výsledkové účty   (2/2017)

                8. Závěr roku a přechod do nového účetního období  (2/2017)

 

 • Rozsah účetnictví vedeného v malém SVJ (7/2008)
 • Účetní knihy dříve a dnes  (9/2008)

 

Souvislý příklad pro mini SVJ - 2016

            Úvod  (2/2016)

            1. Podklady pro účtování -  rozpočty  (2/2016)

            2. Účtování 2016  (2/2016)

               Předvaha, rozbor finanční situace SVJ  (3/2016)

               Účetní uzávěrka 2016   (3/2016)

               Účetní závěrka   (4/2016)

               Příloha, přehledy pro vlastníky   (5/2016)

               Plnění rozpočtů, zpráva o hospodaření  

            3. Účtování leden 2017

 

Vyúčtování a vypořádání záloh a VH  (5/2017)

 

 

 •  
 
 •  

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode