Účetnictví S V J

Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů aj. zájemce    

Z úvodu:  

Vážení členové výborů SVJ a předsedové SVJ. Před sebou máte příručku, která byla napsána s cílem usnadnit vám orientaci v účetních předpisech.

Během své praxe jsem se jako účetní poradkyně setkala s tolika účetními zmetky předávanými orgánům SVJ  ke schválení, že jsem se rozhodla, že si to nenechám pro sebe. Na skutečnost, že  ne každý, kdo si říká účetní, účetnictví SVJ skutečně rozumí, jsem upozornila na svém webu  na   https://klaiex.webnode.cz/zaklady-ucetnictvi/ už v roce 2008 v úvodu k rubrice Základy účetnictví .

K některým radám  se po letech vracím i tady. Cílů má však tato příručka více, než příspěvek z roku 2008. Členové orgánů SVJ by po prostudování měli umět:

  • ověřit si alespoň částečně odborné předpoklady současných nebo budoucích účetních;
  • zorientovat se v účetní závěrce tak, aby ji při předkládání shromáždění  ke schválení uměli členům SVJ vysvětlit;
  • formulovat požadavky na průběžné předávání výstupů z účetnictví, aby je mohli využívat při řízení SVJ v průběhu celého roku;
  • zabránit zbytečnému placení sankcí za nesprávné účetnictví.

Příručku si můžete objednat na www.klaiex.cz  v rubrice Různé - Ostatní.

N. Klainová 

říjen 2017

Dodatek č. 1:

V úvodu jsou doporučeny základní právní předpisy, které by neměly chybět v knihovničce žádného výboru SVJ. 

Je tam i poznámka, že další informce lze čerpat z mé knížky SVJ. Protože tato poznámka už není aktuální, doplnila jsem do úvodu 

další poznámku:

 

Nakladatelství Bilance, které knihu vydalo, je od roku 2018 v likvidaci. Vlastníte-li tuto příručku, můžete si o knížku napsat na klaiex@seznam.cz.

Dostanete ji  zdarma e-mailem.

Dodatek č. 2:

V příručce je uvedeno i jedno zásadní varování týkající se zjednodušeného způsobu vedení účetnictví:

Protože si myslím, že je opravdu hodně důležité, zkopírovala jsem je sem, aby si to mohli přečíst i ti, kteří nechtějí za příručku utrácet.

A.1.2. Plný a zjednodušený rozsah účetnictví

Někteří členové orgánů  SVJ se od svých účetních nechali přesvědčit, že stačí vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah účetnictví umožňuje § 9 ZoÚ a upravuje jej § 13a ZoÚ.

Pro SVJ je zjednodušený rozsah účetnictví sice povolený, ale je  naprosto nevhodný. Účetním zjednoduší práci, ale pro SVJ zlikviduje vypovídací schopnost účetnictví.

Pokud vám účetní nabídne vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, řekněte důrazně NE, i kdyby vám za to byla současně nabízena významná sleva.  Proč?

§ 13a ZoÚ totiž umožňuje sestavit účtový rozvrh, ve kterém nebudou účty, ale budou tam pouze účtové skupiny.

Místo účtu 321 Dodavatelé a analytických účtů záloh na služby a na správu by byl v účtovém rozvrhu jediný řádek 32 Závazky.

Na účtu 32 Závazky by byly účtovány dluhy k dodavatelům, předepsané zálohy na služby
i krátkodobé zálohy na správu. Zjistit ze zůstatku účtu 32 Závazky, komu a kolik SVJ dluží,  by nedokázal ani účetní expert, natož člen výboru.  

Podobně by na účtu 95 Dlouhodobé úvěry a závazky byly zase sloučeny dluhy bance s nevyčerpanými dlouhodobými zálohami na správu. Opět by vznikl guláš, ze kterého by se velmi těžce zjišťovalo, z čeho byl uvařen.

SVJ potřebuje přesný opak, než je slučování nesourodých částek na jednom účtu. Hlavně
u pohledávek a závazků potřebuje jejich velmi podrobné sledování podle nejrůznějších hledisek.

...........................

V poslední době věnuji hodně času upozorňování na skutečnost, že SVJ potřebují kvůli informacím o hospodaření účetní závěrky sestavené v plném rozsahu, zatímco hlavně velcí externí správci z řad BD využívají možnost zveřejňovat účetní závěrky ve zkráceném rozsahu

Odmítejte takové účetní závěrky !

Důsledky jsou úplně stejné, jak je výše popsáno u zjednodušeného účetnictví.

Ukázku rozvah v plném a zkráceném rozsahu najdete tady:     Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu - rychlá ukázka.xlsx (15,4 kB)

N. Klainová

11. 11. 2018

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode