Účetnictví S V J

Diskusní téma: Různé

Datum
Vložil
Titulek

Poděkování

Vážená paní Klainová,

velmi děkuji za vstřícnost a nezištnost, s jakou jste našemu SVJ pomohla. Je úžasné, že je tady někdo, kdo se zabývá SVJ jako celek, ať malými nebo většími, na které státní úředníci při nastavování zákonů atd. příliš nemyslí.

Děkuji i za vedení Vašich úžasných stránek.

Držím palce, ať se Vám daří.

Filingerová

Datum
Vložil
Titulek

cizí nebo vlastní?

V pojednání o FO píšete:
"zálohy na správu jsou považovány na cizí zdroje SVJ" - tyto zdroje vytváří a i ostatní příspěvky člen SVJ. Subjekt člen SVJ má atributy (vlastnosti) jaké cizí subjekt např. banka nemá.
cizí subjekt - může svobodně rozhodovat o hospodářské spolupráci (zda vůbec a jak) a nemůže zasahovat do hospodářské dění SVJ.
člen SVJ - nemůže rozhodovat nebýt součásti SVJ a neplnit zákonem stanovené povinnosti. Hospodářské dění SVJ ovlivňuje jako člen kolektivního vlastníka. Zakládající členové SVJ jsou uvedeny v notářském zápisu založení SVJ, který je uložen v rejstříku SVJ. Přechod vlastnického práva na další členy je dokladovatelný dalším veřejným rerjstříkem Katastrem nemovitosti. Všechny příspěvky vlastníka tvoří zákonem (NOZ) stanovený majetkový vklad do SVJ a tím SVJ dále hospodaří dle zákonem daných pravidel.
Proto jsem toho názoru, že na tyto zdroje platí § 18 Vlastní zdroje vyhlášky.
(2) Položka "A.I.2. Fondy" (911) obsahuje účelové zdroje vytvořené ...Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů (NOZ), stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.

Datum
Vložil
Titulek

Re: cizí nebo vlastní?

Vážený pane, příště prosím napište, ke kterému mému příspěvku se vyjadřujete a z jakého právního předpisu vycházíte. Ustanovení o fondech, které zmiňujete, se záloh na správu vůbec netýká. Pro obecné polemiky o něčem, co se Vám nelíbí, je vhodnější použít www.portalsvj.cz.
Zálohy na správu, ale i na služby případně na splátky úvěrů a jim podobné se účtují v účtové skupině 32 Závazky, jde-li o závazky krátkodobé, případně v účtové skupině 95 Dlouhodobé úvěry a závazky, jde-li o zálohy dlouhodobé. Doufám, že nepopřete, že závazky SVJ jsou pro SVJ cizími zdroji.
Fond oprav je vlastním zdrojem, ale muselo by jít o fond tvořený v souladu s vyhláškou, ne přispíváním formou záloh.
Název fond oprav tak jak je používán, je matoucí a většina laické veřejnosti není schopna se nesprávného pojmenování záloh na správu zbavit. Není divu. Nesprávný pojem používají bohužel i externí správci z řad BD a realitních kanceláří, soudci a dokonce i někteří publikující odborníci na účetnictví.
Vysvětlení, proč jde o nesprávný pojem a k čemu to vede, je plný portál SVJ. Já sama jsem tam k tomu psala od roku 2007, vyjadřovala jsem se k tomu v mini seriálu v časopisu Účetnictví a další příspěvky mám na tomto webu. Jeden je např. tady: https://klaiex.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/sprava-domu-od-roku-2014/fond-oprav-a-rezervni-fond-v-svj/, další tady https://klaiex.webnode.cz/ruzne/pouzivani-pojmu-fond-oprav/. Ostatní nemám čas hledat, ale tyhle dva snad pro vysvětlení podstaty postačí.

Datum
Vložil
Titulek

poděkování

Vážená paní inženýrko, děkuji za ochotu a rychlost, s kterou odpovídáte na naše dotazy. S pozdravem Hartmanová

Datum
Vložil
Titulek

Re: poděkování

Pochvala paní Hartmanové se čte moc hezky.

Ale konstruktivní kritika, ze které bych se dozvěděla, co se dá zlepšit, by mi nevadila.

Diskusní okénko jsem znovu zavedla, když se na portálu SVJ ozývaly hlasy, že se tady zašívám a neumožňuji žádnou diskusi.

Tady vidíte, jak to vypadá. Něco jiného je portál SVJ, kde může anonymně diskutovat každý o všem, něco jiného tento web, který je určen účetním a je doplněn mailovou korespondencí. Vy posíláte své dotazy, já odpovídám. Když se naše názory na postupy účtování liší, probíráme to mezi sebou, když se líbí, jsem pochválena.

Na závěr už jen přání do nového roku 2017:
Hodně zdraví a úspěchů ve všem a každý den aspoň jeden důvod k radosti.

N. Klainová

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode