Účetnictví S V J

Vyzkoušený postup tvorby a připomínkování stanov    

Na portálu SVJ se občas objevují stesky na kvalitu schválených stanov. Členové SVJ zřejmě zvedli ruku, aniž věděli, co vlastně schvalují. A později se diví, že se mohou o hospodaření SVP zajímat jen  jednou do roka, jinak budou platit jak mourovatí, že mohou vidět nějaké výstupy z účetnictví, ale nesmějí si je zkopírovat apod.

Vymyslela jsem jiný způsob, než koupit stanovy s okleštěnými právy vlastníků jednotek. Třeba někomu pomůže jako inspirace při tvorbě vlastních stanov.

U nás zakoupení cizích návrhů  nepřipadalo  v úvahu nejen kvůli omezování práv vlastníků.  Máme své zvláštnosti, hlavně  majitele garáží a několik vlastníků s přístupem z bytu  do dvou lodžií. Kvůli nim bylo nutné připravit  stanovy „na míru“ našeho SVJ. Nabídla jsem výboru, že návrh připravím a že do přípravy zapojím všechny členy SVJ.

Vycházela jsem hlavně z našich schválených stanov (jsme staré SVJ)  a přidala  některé novinky z návrhu stanov, který je nabízen  v E-shopku.

Návrh v E-shopku  má 30 stran. Větší rozsah je tam nabízen proto, aby bylo  z čeho škrtat a navíc jsou tam uvedeny i vysvětlující poznámky.  Naše nové stanovy mají po změnách 20 stran A4. Tento rozsah považuji za přijatelný.  

A teď konečně k zapojení členů SVJ do tvorby pravidel, která mají po jejich schválení  respektovat.  

Návrh pro připomínkování  jsem vyhotovila  na počítači v pěti  barvách:

a)    Modrou barvou byl uveden text z dosud platných schválených stanov, který nebylo nutné měnit.

b)    Červeně byl uveden text, který mohl být měněn, doplňován, zkracován nebo zrušen.

Členové SVJ mohli upravovat hlavně hlasovací kvóra, způsoby přispívání na správu, pravidla v domovním řádu a v podobných případech, kde dostali možnost vybírat  z různých nabídek.   

c)    Zelený text znamenal – nemáte šanci nic měnit, jde o právní úpravu.

d)    Hnědou barvou byly uváděny vysvětlující poznámky, např. že tam, kde připustíme schválení většinou přítomných hlasů, může o věci rozhodnout  pouhých 26,01 % hlasů.   

e)    Černým písmem byly uvedeny body stanov, které nejsou podle § 1200 OZ povinné, ale které jsem uznala za vhodné do stanov doplnit. Šlo o úpravu pravidel v souvislosti:

·         se změnou vlastníka,

·         s úvěrem SVJ, 

·         se smlouvou s externím správcem.

Návrh stanov byl nejdříve projednán s členy výboru SVJ. Potom byl vytištěn barevně a předán systémem kolování k připomínkám ostatním členům SVJ. Předávání probíhalo mezi sousedy osobně – z ruky do ruky.

Na přiloženém seznamu uvedl každý člen SVJ datum předání dalšímu členovi k připomínkám a skutečnost, jestli mi odevzdal nějaké své připomínky nebo jestli bere návrh bez připomínek.

Připomínky jsem zapracovávala postupně a novější verze návrhu uváděla na webu našeho SVJ. Je pravdou, že se občas kolování někde zaseklo a bylo nutné některé lidi popohnat.

V prosinci  2017 byl návrh změn stanov schválen  během několika minut 100 % hlasů přítomných vlastníků, kteří představovali po započtení plných mocí cca 77 % hlasů všech vlastníků. Ostatní se shromáždění nezúčastnili, což ale neznamená, že nedostali možnost se k návrhu při připomínkování vyjádřit. Schválené stanovy jsou umístěny na webu SVJ. Do rejstříku je externí správce pošle prý až po volbě nového výboru, která nás ještě čeká.  

 

N. Klainová

4. 2. 2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode