Účetnictví S V J

Rozsah účetnictví vedeného v malém SVJ

 

Následující text je reakcí na anonymní příspěvek uvedený na portálu www.portalsvj.cz a pyšnící se honosným názvem „Princip účetnictví“.

Vložil Anonym (bez ověření), 25. Červenec 2008 - 8:28

Princip účetnictví:

Z asi 20 primárních dokladů ročně (řekněme, že společenství hradí po 2 pololetních fakturách za vodu, komunální odpad, elektřinu ad., po jedné faktuře ročně za deratizaci, požární revize, účetnictví ad.) se pomocí účetnictví vytvoří přehledný asi 200stránkový elaborát…

Příspěvek anonyma se týká evidentně malého SVJ, uvádí-li asi 20 primárních dokladů ročně. 

Protože nechci, aby příspěvek odradil některé zájemce o zvládnutí účetnictví pro mini SVJ, pokusím se ten výše uvedený „200stránkový elaborát“ trochu zeštíhlit.

Nejdříve bych ale chtěla uvést malou poznámku k účtování bankovních poplatků. V některých výpisech z bankovního účtu zaberou jednotlivé bankovní poplatky dvě i více stránek, protože jsou vypisovány zvlášť ke každému příjmu a výdaji peněz. K některým položkám jsou navíc rozděleny např. na 2 + 5 Kč.

Předpokládám, že normální účetní sečte bankovní poplatky na výpisu a zaúčtuje je jediným účetním zápisem.

Ale:

Znám účtárnu, kde účetní účtují SVJ samostatnými účetními zápisy každý jednotlivý bankovní poplatek.  V deníku má potom SVJ pod sebou třeba 30 dvoukorunových poplatků za bankovní položku,  potom přijdou na řadu pětikorunové poplatky za položky atd. Protože účetní řeší podobně „profesionálně“  i další účetní případy,  není divu, že se v závěru roku opravdu dopracuje k nějakému šílenému elaborátu.

Důvodem je bezesporu  snaha  prokázat množstvím zbytečně popsaného  papíru, že  odměna za vedení účetnictví není nijak přemrštěná (jak by se na první pohled mohlo někomu zdát).    

A nyní moje počty:  

Účetnictví se vede v deníku, v hlavní knize a v knize analytických, případně i podrozvahových účtů. Závěrečným výstupem z účetnictví je účetní závěrka.

Deník

I malé SVJ musí každý měsíc zaúčtovat v deníku předpisy a úhrady záloh. To je za rok 24 účetních případů.

Předpokládejme, že je 2x za rok doplněna pokladna výboru SVJ, což představuje v deníku 4 účetní zápisy, umí-li účetní účtovat peníze na cestě. Pokud to neumí, vystačí se dvěma účetními zápisy.

Utratí-li výbor SVJ každý měsíc hotovost  za nějaké drobnosti – kopírování, papír do tiskárny, telefon apod., předpokládejme 12 účetních případů ročně.

Pokud by SVJ přijalo za rok 20 dodavatelských faktur a uhradilo je, bude to v deníku představovat 40 účetních případů.

12 x za rok musí být zaúčtovány přijaté úroky z běžného účtu a 12 x poplatky bance. Celkem je to 24 účetních zápisů.

V závěru roku je třeba rovněž zaúčtovat některé účetní případy, např. čerpání záloh na služby a na správu a uzavření účetních knih. Spolu s těmi účetními zápisy, na které jsem mohla zapomenout, by mohlo jít  o 20 účetních případů.

Pokud jsem počítala dobře, bylo by v deníku zaúčtováno 124 účetních případů, z nichž každý zabere jeden řádek deníku. Celý deník by se mohl vejít  na 3 až 4 stránky.

Předvaha účtů

Účtování na účtech probíhá automatizovaně. Tradičním výstupem z účetnictví, který obsahuje zůstatky a obraty všech účtů, na kterých bylo účtováno, je předvaha účtů.

Ta by mohla mít rozsah 2 až 3 stránky (podle podrobnosti členění účtů).

Účetní závěrka

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Jsou-li výše uvedené výkazy sestavovány v souladu s předpisy, měly by se vejít každý na jednu stránku, dohromady tedy zaberou 2 stránky. Příloha zabere podle podrobností 1 až 2 stránky.Ve všech případech jsou uváděny stránky formátu A4.

Inventarizace majetku a závazků

Pokud předává účtárna inventarizační zápis doložený inventurními soupisy, můžete být rádi, že to pro vás vůbec dělá. Počítejme, že inventarizace majetku a závazků zabere 4 stránky.

Vyúčtování služeb

V tak malém SVJ, jaké bylo popisováno v příspěvku anonyma, by se vyúčtování služeb mohlo vejít na 2 stránky.

Čerpání záloh na správu podle vlastníků 

Sestavený přehled počátečních zůstatků, obratů a konečných zůstatků se musí v malém SVJ vejít na 1 stránku.

Nezdá se mi, že bych papírem nějak šetřila, spíše jsem přidávala. Na rozdíl od anonyma by se mi celé roční účetnictví vešlo na 18 stránek, což je docela útlý sešitek k archivaci, i pokud bychom se rozhodli mít každý výstup v listinné podobě.  

 

Tak co, milí budoucí účetní malých SVJ, uklidnila jsem vás aspoň trochu?

A jak vám jde účtování v Simplíku a v prográmku Klaiex?

Doufám, že dobře, protože v polovině srpna bude publikován souvislý příklad účtování v malém SVJ, který  bude zahrnovat celý průběh vedení účetnictví malého SVJ včetně sestavení účetní závěrky a zpracování daňového přiznání. 

Do té doby přeji všem zájemcům o poradnu hezkou dovolenou a hodně sluníčka!              

N. Klainová

7/2008

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode