Účetnictví S V J

SVJ a jednoduché účetnictví?    

Jak už snad všichni vědí, SVJ jsou povinna vést (podvojné) účetnictví.  7. června 2014 se však na portálu SVJ rozvinula diskuse na téma „Možnost jednoduchého účetnictví u SVJ“ Zájemci si ji mohou přečíst zde:

https://www.portalsvj.cz/diskuse/moznost-jednoducheho-ucetnictvi-u-svj

V diskusi se proti této možnosti nepostavil vůbec nikdo. Zájemce o změnu tady musím upozornit, že jednoduché účetnictví není tak jednoduché, aby je mohl vést úplně každý.

Předně:

Jednoduché účetnictví není jednoduchá evidence, jak byste se mohli dočíst ve vyjádření nicka §§. Jednoduché účetnictví v svj.

Je to účetní systém, který má sice jiná pravidla, ale i v něm platí, že účtování nesmí narušit rovnováhu mezi majetkem a jeho zdroji krytí.

Hlavní účetní knihou v jednoduchém účetnictví je peněžní deník.

Každý účetní případ, který je tam zaúčtován, se musí promítnout podvojně v jiné účetní knize, protože jinak by byla rovnováha mezi majetkem a zdroji jeho krytí narušena.

 

V jiných účetních knihách se účtují i účetní případy, které se v peněžním deníku vůbec neobjeví. Např. úhrada dodavatelské faktury přímo  z úvěru se v deníku neúčtuje. Promítne se jako snížení dluhu u dodavatele a zvýšení dluhu u banky. Stejně tak se neobjeví v peněžním deníku účetní případ „použití dotace“ a celá řada dalších.

 

I v jednoduchém účetnictví, pokud se vede správně, existuje provázanost, kontroly se neztrácejí.  I v jednoduchém účetnictví existuje celá řada kontrolních prvků. Nejdůležitější je rovnost majetku a zdrojů krytí ve výkazu majetku a závazků.  Nesmí  v něm ale chybět vlastní zdroj, který se v případě převodu jednoduchého účetnictví na podvojné objeví v zahajovací rozvaze v položce „vlastní jmění“.

 

Pokud někdo  naruší bilanční rovnováhu, těžko může v případě nutnosti zvládnout přechod z podvojného účetnictví na jednoduché a naopak. Prostě se nedopočítá.

Vazby mezi účetními případy v jednoduchém účetnictví jsem popsala v knížce „Jednoduché účetnictví, daně, rozbory“ vydané nakladatelstvím Bilance v roce 1994 jako  „Doporučená učebnice pro kurzy Svazu účetních.“  Po zrušení jednoduchého účetnictví pro většinu účetních jednotek kniha zmizela. Nedá se už prý sehnat ani v knihovně.  

K diskusi na portálu SVJ:

Docela jsem se pobavila při čtení dále uvedené části diskusního příspěvku: 

Možnost vést jednoduché účetnictví 6

„Hovořil jsem o tom v našem SVJ (12 bytů) s dvěma bývalými účetními. Obě mi řekly, že jednoduché účetnictví klidně povedou, ale na podvojné potřebují počítač a program a to se jim nevyplatí.“

Paní účetní by tedy vedly jednoduché účetnictví bez počítače a bez programu? Tak to si neumím představit ani v polovičním SVJ. Jednoduché účetnictví opravdu není peněžní deník vedený ručně v nalinkovaném sešitě.  

 

Teď už jenom několik slov k jedné větě v prozatímnímu závěru pana Pavla z 11. června 2014:

Možnost vedení jednoduchého účetnictví - prozatímní závěr

„Semínko bylo zaseto, ale k případné změně je cesta velmi dlouhá.“

To je dobrá zpráva, protože některým SVJ by vedení jednoduchého účetnictví skutečně mnohé ulehčilo.

Peněžní deník a k němu řada ostatních účetních knih vedených v jednoduchém účetnictví mají pro účetní laiky daleko větší vypovídací schopnost, než hlavní kniha vedená v podvojném účetnictví a z jejich údajů zpracovaná účetní závěrka, ve které je sice skoro celé účetnictví, ale členům SVJ ho umí málokdo vysvětlit.

A můj závěr:

Pokud bych dostala příležitost hlasovat pro možnost vést v SVJ jednoduché účetnictví, hlasovala bych pro, ale pouze v případě, že by to bylo dobrovolné. Od jakého počtu jednotek nebo od jaké výše ročních příjmů by to mělo být umožněno, nechť rozhodnou povolanější.

Protože se v jednoduchém účetnictví neúčtuje o nákladech a výnosech, nedá se bez transformace příjmů a výdajů na výnosy a náklady zjistit výsledek hospodaření. Kdo nerozumí podvojnému účetnictví, nemá šanci to zvládnout.

§ 1208 písm. d) by zřejmě musel být pro SVJ, která by vedla jednoduché účetnictví, doplněn. Upraveno by muselo být i NV č. 366/2013 Sb., případně další předpisy, týkající se nákladů, výnosů a  výsledku hospodaření.

N. Klainová

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode