Účetnictví S V J

Smlouvy o dluhu    

S velkou chutí jsem si přečetla dále uvedený příspěvek paní Hanky, který mne ujistil, že je možné postupovat  při řešení dluhů a pohledávek vlastníků jednotek i v souladu se zdravým rozumem. Stačí chtít a vynaložit přitom trochu času a námahy.

Právníci se mohou do nekonečna hádat, co přechází na nabyvatele a co ne. Stejně se nedohodnou, protože stejně jako soudci, neznají pořádně základní pojmy z oblasti právní  úpravy SVJ.

Zákonodárci nám vnucují, že je nejlepší hodit všechny starosti s dluhy cizích lidí na nové vlastníky. Ti jsou po ruce, proč by se někdo honil za těmi, kteří je napáchali a potom se odstěhovali.

Už jsem si myslela, že bylo možné upravit  v souladu se zdravým rozumem přechod dluhů z úvěru v případě změny vlastníka pouze v našem SVJ.

Paní Hanka mne jako první přesvědčila, že to jde i jinde, když se chce.

Její příspěvek mne tak moc potěšil, že jej určitě nenechám  na portálu SVJ zapadnout.

Zde je: (zdůraznění některých slov jsem provedla sama)

 

N. Klainová 6/2018

..........................

Smlouvy o dluhu

Vložil Hanka7, 7. Červen 2018 - 9:29

účtuji jeden dům s úvěrem a ano, všem vlastníkům jsem připravila „Smlouvu o dluhu“.

Už při hlasování o revitalizaci domu byla všem vlastníkům předložena listina, že s tímto souhlasí, takže 100% písemný souhlas (také proto, že se vlastníci dohodli na úhradě zateplení podle podílu na spol. částech domu a za opravu lodžií stejnou částkou).

Poté byla s bankou uzavřena smlouva, ta je přesně dána, tj. splátka * 66 měsíců. Rozpočítala jsem na jednotlivé jednotky jejich podíl – lodžie všichni stejnou částkou a zbytek podle podílu, dalo to součet za jednotku (byt), také tam je uvedena měsíční splátka každého vlastníka.

Tabulka, která má v záhlaví přesný popis, co podepisují a s čím souhlasí, byla všemi vlastníky podepsána, poté dostali všichni k podpisu Smlouvu o dluhu, s uvedením splátek a podmínek při neplacení nebo převodu jednotky.

Od té doby bylo převedeno několik bytů – původní vlastníci bez problémů tento svůj dluh SVJ uhradili, také se několik vlastníků rozhodlo svůj dluh předčasně splatit.

Z pohledu banky – tyto předčasné splátky jim uvádím do přehledu, ale splátky bance jsou podle smlouvy, nezměněny. Tyto peníze jsou na účtu SVJ – vedeno jako předčasná splátka „Dluhu“ – 378AE. Pohledávky za vlastníky jsou vedeny na účtu 378, AE jistina a AE úrok, dále jsou vedeni jednotlivě v podrozvahové evidenci a každý rok (nebo při změně vlastníka atd.) dostanou výpis průběhu splácení a aktuálního dluhu.

Účtování – normálně úvěr 95., úrok, pohledávky za vlastníky (dluh) 378, podrozvahová evidence 99. V předpisech uvedeno: splátka dluhu (neboť SVJ neposkytuje „úvěr“). 

Hanka

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode