Účetnictví S V J

Nár.soustava kvalifikací - Zkouška na admin. pracovníka SVJ    

 

16. 5. 2019 byl na portálu SVJ uveřejněn odkaz na webové stránky,  informující o přípravě zkoušek na „administrativního pracovníka SVJ“viz https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1432-Administrativni_pracovnik_spolecenstvi_vlastniku


Dočíst se tam můžete např.:

V průběhu zkoušky bude autorizovaná osoba sledovat komunikativní dovednosti uchazeče a správné používání odborné terminologie a výsledek sledování se promítne do výsledného hodnocení.

Problémem však je mimo jiné, že autoři dokumentu mají v odborné terminologii sami chaos.

Zastoupení jednotlivých oblastí dle způsobilostí:

Orientovat se v ustanovení občanského zákoníku týkajících se společenství vlastníků a bydlení - 25% otázek

Charakterizovat základní principy společenství vlastníků - 25 % otázek

Vysvětlit základní pojmy zákona o účetnictví - 10 % otázek

Vysvětlit vazby mezi účetním a daňovým systémem - 10 % otázek

Popsat náležitosti daňového dokladu - 8 % otázek

Charakterizovat Fond oprav, jak se tvoří a používá - 10 % otázek

Prokázat znalost základní legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) - 6% otázek

Charakterizovat pravidla pro školení zaměstnanců - 6 % otázek

 

Součástí dokumentu je i kontaktní formulář, do kterého jsem autorům dokumentu napsala:

                                                                                                           Ve Vsetíně 16. 5. 2019

Vážení, chcete zkoušet a sami máte v problematice účetnictví SVJ chaos viz dále k "Fondu oprav". 

Vím, o čem píšu, specializuji se na účetnictví SVJ od roku 2002, jsem bývalá auditorka, napsala jsem knihu SVJ (nakladatelství Bilance 2004, vedla různé semináře, publikovala v časopise Účetnictví.....

Mám dva weby, ten hlavní je na www.klaiex.webnode.cz. Vysvětluji v něm hlavně problematiku, na kterou nemá oddělení metodiky MFČR čas. Příspěvek k matení  pojmů s "Fondem oprav" tam samozřejmě nechybí.

K některým Vašim tématům: (můj text je uveden ***)

Chcete:

1. Vysvětlit základní pojmy zákona o účetnictví - 10 % otázek

*** Sami však základní pojmy neovládáte, jinak byste nechtěli vysvětlovat "Fond oprav", ale příspěvky na správu.

 Mezi základní účetní pojmy patří i pojmy vlastní a cizí zdroje. Fondy jsou vlastními zdroji, zálohy na správu jsou cizími zdroji. Příspěvky vybírané formou záloh jsou příspěvky do cizích zdrojů. Neúčtují se jako fondy.  Nesprávný pojem „fond“ udržují v SVJ při životě hlavně družstva jako externí správci SVJ. Ještě jim nedošlo, že by se jejich účetní měli rovněž dovzdělat.

Pojem Fond oprav nenajdete v OZ - v části věnované SVJ, není v NV č. 366/2013 Sb., ani v ZDP - prostě nikde. Nesprávně jej používají i soudci, bankovní úředníci apod. Je to ostuda, že i vy, kteří chcete někoho zkoušet.

2. Vysvětlit vazby mezi účetním a daňovým systémem - 10 % otázek

*** To je v pořádku, pokud budou otázky voleny rozumně. Bohatě by stačilo, kdyby měli zkoušení odpovědět, které výnosy  SVJ podléhají zdanění u SVJ jako právnické osoby, a které si musí vlastníci zdanit sami.

3. Popsat náležitosti daňového dokladu - 8 % otázek

*** Proč? SVJ nejsou většinou plátci DPH. Zkoušení by měli spíše vědět, jaké jsou náležitosti účetních dokladů. Potom by si třeba nedovolili proplácet částky, které nejsou na dokladu odsouhlaseny podpisem odpovědné osoby.

4. Charakterizovat Fond oprav, jak se tvoří a používá - 10 % otázek

*** Viz výše. Tvorbu a použití Fondu oprav můžete zkoušet, až nebudou příspěvky tvořeny formou záloh a SVJ se rozhodnou pro vybírání příspěvků do fondů a jeden z nich nazvou "fondem oprav".

S pozdravem Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ.

Ve Vsetíně 16. 5. 2019 (zkráceno 7. 6. 2019)

 

...............................................................................................

 

Další vzkaz autorům otázek:

K některým otázkám jsem se už vyjadřovala.

Nyní doporučuji všem, kteří se podíleli na jejich tvorbě, aby si přečetli diskusi na portálu SVJ na   www.portalsvj.cz/diskuse/vzdelani-administrativni-pracovnik-spolecenstvi-vlastniku

Snad se za ty výplody autoři alespoň trochu zastydí a začnou studovat. Je opravdu katastrofa, kolik lidí se přiživuje na SVJ, místo aby jim pomohli solidní právní úpravou.

N. Klainová, 18. 5. 2019

..............................................

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode